COMUNICATS, TRÀNSIT 
SAP-FEPOL exigeix les màximes garanties en els controls d’alcoholèmies 
En el comunicat elevem preguntes i dubtes sobre les quals esperem resposta. En funció de quines siguin, el procediment operatiu es pot veure substancialment modificat 
 
Barcelona, 17 de juny del 2020.-
El 12 de juny, les organitzacions sindicals hem rebut els “Procediments operatius pels controls d’alcoholèmies” que les persones especialistes de trànsit del cos de mossos d’esquadra haurem de seguir. A l’efecte, des de la Secretaria de Trànsit del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem fer les següents consideracions: Primer.- Ens sobta que se’ns pregunti a mitjans de juny sobre un procediment que les persones membres de l’especialitat han tingut des de principis de mes. Des de la nostra organització sindical, tal i com ja vam sol·licitar, ens hagués agradat poder participar en la seva esmena abans de la seva publicació. Segon.- Destaquem que encara avui, i malgrat ja s’ha publicat el procediment operatiu, el material requerit i especificat no ha arribat a cap Àrea Regional de Trànsit. Per tant, si aquest material no arriba, des del SAP-FEPOL no permetrem que es realitzi cap control preventiu d’alcoholèmia. Ni tant sols els macro controls que tenen com a objectiu final el pla operatiu, com és per exemple el de la nit de Sant Joan. Tercer.- Tal i com ja hem informat a la Comissaria General, a dia d’avui encara està en vigor el comunicat intern sobre les modificacions relatives a qüestions de trànsit segons el qual resten suspeses “les campanyes especials de control i vigilància programades en el període de vigència de l’estat d’alarma”. Per tant, en cas de voler-se implantar aquest procediment operatiu és evident que caldrà una modificació del PREP 1454.I/2020 de 21 de març de 2020. Quart.- Tenint en compte aquesta ordre, hem de recordar que el Comissari en Cap ha ordenat que no es facin controls preventius fins el final de l’Estat d’Alarma, el 21 de juny del 2020. Cinquè.- Des de la nostra organització sindical no entenem que hagin de ser els efectius policials els qui prenguin la responsabilitat de netejar i desinfectar les eines i els materials que utilitzarà la ciutadania en els controls d’alcoholèmia. Nosaltres, en l’exercici de les nostres funcions, podem ser vectors de transmissió de la COVID-19 i per tant, cal buscar alternatives que ofereixin la manipulació del material a la ciutadania, totalment desinfectat i esterilitzat. Vist que el procediment operatiu contempla al inici de cada torn de servei que “després d’haver-se desinfectat l’equip, aquest haurà de romandre 15 minuts a temperatura ambient i apagat per tal d’evitar missatges d’error”, des de la nostra organització sindical elevem aquestes preguntes:
 • L’empresa subministradora dels etilòmetres garanteix per escrit que es poden desinfectar l’interior dels aparells contra el SARS-CoV-2?
 • A l’efecte s’ha facilitat les instruccions clares i concises sobre com s’ha de desinfectar l’interior dels aparells?
 • Quina formació han rebut o rebran els efectius policials per netejar i desinfectar correctament els aparells, sense que aquesta neteja incideixi en el resultat de les proves realitzades? Qui farà aquesta formació? L’empresa subministradora dels aparells?
 • Com es garantirà la NO utilització d’un equip que no s’ha desinfectat?
 • Parlen de fer una prova (bufada amb broqueta) per comprovar el bon funcionament de l’aparell etilòmetre, qui farà la prova? A aquest company que realitzi la prova li faran test PCR perquè no correm el risc que després de “desinfectar” els aparells els infectem de nou?
Des de la nostra organització sindical considerem que cal assegurar que en el procés de la realització de les proves, dins dels aparells no hi quedin restes de SARS-CoV-2, ja que de ser així el risc d’infecció es veuria clarament incrementat. des de la nostra organització sindical elevem aquestes preguntes:
 • Es desinfectaran els aparells (en el seu interior i exteriorment) cada cop que es faci una prova?
Sisè.- El procediment operatiu estableix que després d’haver-se desinfectat cada equip, la desinfecció haurà de registrar-se mitjançant una etiqueta fent-hi constar la data corresponent en què s’ha efectuat aquesta operació. Així mateix s’estableix que “les tovalloletes desinfectants que s’utilitzin no hauran d’estar humides per tal d’evitar el degoteig del líquid”. Sobre aquesta cinquena qüestió, des del SAP-FEPOL preguntem:
 • El fabricant dels equips garanteix que les tovalloletes amb alcohol no donaran falsos positius o errors en la medició dels etilòmetres?
 • Les tovalloletes seques, quin estudi diu que sense la solució alcohòlica humida desinfecten?
 • Qui serà l’encarregat d’assegurar i acreditar que l’aparell està desinfectat interiorment i en el seu exterior?
 • Qui està en disposició de posar amb una etiqueta que l’interior de l’etilòmetre està desinfectat?
 • On s’haurà de dipositar i portar tot el material d’escombraries susceptible d’estar infectat un cop finalitzat l’operatiu?
Setè.- El procediment operatiu estableix que caldrà “garantir sempre que sigui possible la distància mínima de 2 metres amb el conductor que serà sotmès a la prova”. Des de la nostra organització sindical considerem que aquest és un dels punts que genera un major conflicte. I preguntem:
 • Com es garanteix la distància de seguretat de dos metres si la persona a qui es realitza la prova no pot agafar l’aparell o l’equip de mesura?
 • Es pot garantir que una persona en presumpte estat d’embriaguesa no toqui els equips? Com? A criteri dels efectius policials?
Vuitè.- En quan al material el procediment operatiu parla de mascaretes FFP2 i guants que s’han de col·locar els agents abans de realitzar les proves d’alcoholèmia, tal i com ja hem manifestat en aquest comunicat, SAP-FEPOL serà inflexible en la dotació d’aquest a tots els efectius policials. Però sobre material preguntem:
 • Si no ens doten de mascaretes FFP2, entenem que s’anul·larà el control preventiu?
 • Al tractar-se d’un risc biològic els guants han de ser de nitril?
 • Per cada prova que fem ens canviarem els guants?
Novè.- Sol·licitem que no es facin les proves amb l’etilòmetre evidencial en un espai tancat com potser un vehicle policial. L’aire que expulsa l’aparell mentre bufa el conductor sotmès a la prova pot estar infectat. De ser així l’especialista de trànsit o qualsevol altre ciutadà que posteriorment realitzi la prova dins el mateix habitacle estaria en risc de ser també infectat. Conclusió.- Des del SAP-FEPOL considerem que cal ser molt específics en les pautes d’actuació a seguir ja que un control d’alcoholèmia implica l’emissió de partícules de saliva amb bactèries i virus que poden acabar als guants i a la roba de l’agent policial, convertint-se aquest en vector de transmissió. Així doncs, SAP-FEPOL espera resposta a totes les preguntes realitzades, incorporant-les en el procediment operatiu que a inicis de juny es va comunicar a tots els serveis. En funció de quina sigui la resposta, el procediment operatiu i els controls preventius d’alcoholèmia poden veure’s modificats substancialment. Per tant instem, pels possibles efectes en la salut dels especialistes de trànsit i de la ciutadania, que no es faci cap control preventiu d’alcoholèmia fins que no es resolguin les qüestions i garanties sol·licitades. No voldríem convertir-nos en vector de transmissió del SARS-CoV-2. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-104/2020 
DATA:17 de Juny de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto