GIRONA, ESCRITS 
La Comissaria de Blanes incompleix la normativa en seguretat i salut laboral 
La manca d'espai a la comissaria provoca que zones que han de servir de tallafoc en cas d'incendi serveixen per ubicar-hi arxius provisionals de documentació 
 
Blanes, 8 de febrer del 2021.-
En les diferents visites a la Comissaria de Mossos d’Esquadra de Blanes, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha detectat que els vestíbuls previs  als vestidors, tant de dones com d’homes, a més d'haver-se tret les portes que els aïllen, estan ocupats amb uns arxivadors. A l'efecte  l'article 10.3 del Reial Decret 2711/1996, NBE-CPI 96  (actualment RD 314/2006 CTE DB SI) estableix que "els vestíbuls previs seran d’ús exclusiu per la circulació" de persones. Des de la nostra organització sindical recordem que el vestíbul de sectorització d’incendis és un volum destinat a evitar la propagació d’incendis i al mateix temps, per garantir l'evacuació del centre de treball. És per això que aquest ha d’estar lliure d’objectes, aixi com també les seves portes han de tenir una resistència i estabilitat al foc tal i com queda reflectit en el RD 486/1997 annex II punt 1.. En observar aquestes clares deficiències, ja el mes de setembre del 2020, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) va instar al Servei d’Administració de la comissaria a retirar aquestes lleixes amb arxivadors. La resposta llavors va ser clara: ens van dir que se n’ocupaven. En veure que mesos més tard es continuava mantenint el problema, el mes de gener la nostra organització sindical va tornar a reclamar al Servei d’Administració de la Comissaria que solucinés aquest flagrant incompliment de la normativa. En aquest cas però se'ns va derivar al Servei d’Administració Regional el qual ens va manifestar que es tractava de documentació que  no podia ser destruïda i que, atès que el magatzem de documentació de l'ABP ja estava ple, s’havia de mantenir aprofitant aquest espai. És per això que, no contents amb la resposta obtinguda i en tant que la seguretat de les persones que treballen i visiten aquestes dependències policials és primordial per a la nostra organització, SAP-FEPOL ha presentat denúncia davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social. A l'efecte, la nostra organització ha reclamat a la Inspecció que obri la investigació oportuna i que resolgui les responsabilitats que corresponguin, corregint la situació que des del Servei d'Administració no s'ha volgut solucionar.  Què passaria si es calés foc en aquesta comissaria i una zona de pas que ha de servir a més de tallafoc, fos precisament tot el contrari?
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-16/2021 
DATA:8 de Febrer de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies