GIRONA, COMUNICATS 
Es comencen a canviar els armariets de l’edifici Gaudí de Girona 
Els canvis d'armariets es realitzen com a conseqüència de la denuncia interposada per la nostra organització sindical davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social 
 
Girona, 30 de setembre 2020.-
A mitjans de 2019, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava davant la Inspecció de Treball l’estat d’entre d’altres dependències, les que ocupen els efectius destinats a l’Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona(ARRO). Fruit de la nostra denúncia, la Inspecció de Treball de la Seguretat Social requeria al Departament d’Interior (entre d’altres qüestions) a “adequar i substituir les “guixetes” dels vestuaris d’homes i de dones de manera que cada una d’aquestes disposi de la capacitat suficient per guardar la roba i el calçat en condicions higièniques”. La nostra organització sindical a més de denunciar l’estat de les dependències regionals, reclamàvem a la Inspecció de Treball la supervisió i control, respecte l’execució de totes aquelles qüestions requerides al Departament ja que en cap cas volíem que aquestes es demoressin “in eternum”. Doncs bé! Després de les gestions fetes per la Secció Sindical del SAP-FEPOL a les RP de Girona s’han començat a canviar els armariets que fins fa ben poc es mantenien a ARRO Girona. És per això que, malgrat hagi passat molt temps (massa fins i tot), SAP-FEPOL es congratula que poc a poc es vagin millorant les condicions d’unes dependències policials que, com les de la resta de la regió policial, estan velles i incompleixen la major part d’elles  la normativa sobre seguretat i salut laboral. Esperem per altra banda que, davant noves denúncies que segur que vindran, les persones membres del cos de mossos d’esquadra no hagin d’esperar a les resolucions de la Inspecció de Treball de la Seguretat Social per tal que es facin les actuacions necessàries que garanteixin el correcte desenvolupament de les seves funcions. Considerem necessari una administració pro-activa en aquest sentit i creiem que haver d’esperar a les resolucions de la seguretat social, a més de no afavorir ningú, endarrereixen actuacions que (tal i com s’ha vist) tard o d’hora s’hauran de fer. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-161/2020 
DATA:30 de Setembre de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies