COMUNICATS, ORDRE PÚBLIC 
SAP-FEPOL demana la convocatòria d’un concurs per a la Brigada Mòbil 
L'Àrea de la Brigada Mòbil presenta una deficiència d'efectius i una alta provisionalitat. És per això que la Secretaria d'Ordre Públic de la nostra organització sindical ha instat a la SGRH a treballar en les bases del proper concurs de provisió d'aquesta especialitat 
 
Barcelona, 5 d'agost del 2021.-

En la darrera sessió ordinària del Consell de la Policia celebrada el passat 30 de juliol, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha demanat la convocatòria d’un concurs de provisió per a la Brigada Mòbil del cos de mossos d’esquadra.

Des de la Secretaria d’Ordre Públic de la nostra organització sindical es va denunciar davant del Consell de la Policia, la manca d’efectius que pateix l’Àrea de la Brigada la qual, amb una Relació de Llocs de Treball de 417 places de la categoria de mosso o mossa, a dia d’avui només hi ha cobertes 388.

A més, SAP-FEPOL ha posat sobre la taula que la situació de la Brigada Mòbil es pot veure empitjorada encara més amb la nova promoció de caporals, ja que disset (17) agents passaran a fer aquestes noves funcions. Per tant, un cop aquestes disset persones passin a fer funcions de caporals, la dimensió  real d’agents encara es veurà més afectada ja que serà de 371 dels 417 necessaris.
Així mateix, la nostra organització sindical ha recordat l’alta provisionalitat que té la Brigada Mòbil a dia d’avui produïda també, per la darrera convocatòria que, per contra de ser per concurs oposició, va ser mitjançant un oferiment amb comissions de servei.

És per això que SAP-FEPOL ha instat ja a la Sub-direcció general de recursos humans de la Direcció General de la Policia que sense dilatar més el temps, comenci a treballar en una nova convocatòria de provisió de llocs de treball a la Brigada Mòbil.

Així mateix, la Secretaria d’Ordre Públic del SAP-FEPOL ha demanat que es treballi també per reduir la falta d’efectius de l’escala intermèdia proposant a l’efecte, que aquells caporals que han aprovat de sergent es quedin desenvolupant les seves noves funcions dins la Brigada Mòbil.

Per tant, des de la nostra organització sindical esperem que s’atenguin les nostres peticions i que aquest mateix any es pugui convocar un concurs, que permeti incrementar els efectius de la Brigada Mòbil fins arribar el que marca l’RLT corresponent i assegurar així, una correcta conciliació de la vida familiar amb la laboral i el descans entre jornades de treball.

  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-117/2021 
DATA:5 de Agost de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies