COMUNICATS 
Reunió de negociació de l’acord sobre nocturnitat, vals de roba, comandaments i escala de suport 
Avui les organitzacions sindicals representatives del cos de. mossos d'esquadra ens hem reunit amb l'Administració per negociar l'increment del preu de la nit, millorar l'exempció de nocturnitat, incorporar la indemnització per l'ús de roba particular i un quadrant voluntari exclusivament pel torn de nit.      
 
Barcelona, 22 de desembre del 2021.-
Avui, les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra ens hem reunit amb l’Administració per tractar una proposta d’acord que, per als membres de l’escala bàsica, contempla diverses qüestions que a continuació us passem a resumir
 
  • Increment del preu de l’hora nocturna.
Es puja el preu de la nit amb l’aplicació de l’increment retributiu previst a l’article 25.3 de la Llei 3/2020 de 29 d’abril de pressupostos de la Generalitat de Catalunya a 3,41 euros bruts per hora efectivament treballada.
 
  • Exempció de nocturnitat.
Després que l’any 2015 es signés amb l’Administració la possibilitat de deixar de fer nits a aquelles persones que de manera ordinària en feien, en la proposta treballada avui es fa un pas més endavant, eliminant-se el tant per cent màxim de persones que s’hi podien acollir. Per tant, la proposta recull que totes aquelles persones que ho vulguin podran quedar exemptes de fer nits malgrat no en facin ordinàriament.
 
  • Indemnització per l’ús de roba particular.
S’accepta la incorporació en nòmina d’aquesta indemnització, la qual per eliminar l’impacte de les reduccions a les quals es veuria sotmesa, s’incrementa el seu import fins els 250 euros. Des del SAP-FEPOL hem demanat una revaloració del seu preu i alhora que aquelles persones que han patit una baixa mèdica per contingència professional, no pateixi la minva proporcional.
 
  • Torn de nit voluntari.
La proposta inicial que en un primer moment s’ha posat sobre la taula ha estat la d’un Q5 voluntari exclusiu en torn nocturn. Una proposta sobre la qual, malgrat l’acceptació majoritària de la resta d’organitzacions sindicals, SAP-FEPOL ha presentat una proposta alternativa.

En aquest sentit, la nostra organització sindical considera que un Q5 exclusiu de nit (malgrat sigui voluntari) és un autèntic desgast físic per al cos. Com sempre ha fet la nostra organització i com alternativa s’ha proposat que aquelles persones que exclusivament vulguin fer nits, ho puguin fer sota un quadrant 7x7 que s’iniciaria a cada any policial.

A més, essent conscients que el 7x7 és un quadrant que genera romanent, SAP-FEPOL ha proposat que (com a compensació per la penositat d’un horari nocturn) s’apliqui un coeficient sobre les hores efectivament treballades i per tant s’obri la porta als beneficis no retributius per treballar de nits. Així mateix es proposa que si s’ha de reservar unes hores de romanent, aquestes exclusivament es destinin per fer formació.

Aquestes han estat les qüestions plantejades en la reunió d’avui. En els propers dies l’Administració ens traslladarà un nou redactat, segons el qual veurem si hi ha la possibilitat de signar un nou acord de millores o no. 
          
NÚMERO DE COMUNICAT:C-181/2021 
DATA:22 de Desembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto