COMUNICATS 
Consell de la Policia de 7 de maig del 2021: Un Consell de la Policia de tràmit 
Dels 42 punts de l'ordre del dia només se n'han pogut tractar 16. Per aquest motiu s'ha posposat la sessió d'avui a les 07:30 hores del proper divendres 14 de maig 
 
Barcelona, 7 de maig de 2021.-
Avui ha tingut lloc la darrera sessió ordinària del Consell de la Policia de la Generalitat - mossos d’esquadra.  Un Consell de la Policia que, per la situació actual i amb un Govern en funcions, de poc ha servit per avançar en les qüestions important que afecta al cos de mossos d’esquadra. A més, per la quantitat de punts que s’han presentat a l’Ordre del dia, no ha estat possible abordar-los tots, motiu pel qual s’ha acabat posposant per a les 07:30 hores del divendres de la setmana vinent. Així que, dit això, us fem un resum dels punts que s’han tractat avui.
 • Qüestions prèvies.
Després d’haver-se tractat els expedients disciplinaris, la Direcció General de la Policia ha informat d’un concurs de licitació menor per contractar un servei d’atenció psiquiàtrica a les persones membres del cos de mossos d’esquadra. La intenció és oferir una eina més, que serveixi per objectivar les sancions disciplinàries que poden haver comès membres del cos amb possibles alteracions psiquiàtriques o psicològiques. Se’ns ha informat que, en relació al fins ara Programa Espai que atenia precisament persones membres del cos amb necessitats especials i que, havia deixat de funcionar, tornarà a estar en actiu de cares al gener del 2022.
 • Previsió increment retributiu i retorn paga extraordinària.
En relació al 0,9% pendent d’aplicar se’ns manifesta que s’ha de negociar amb caràcter previ a la Mesa General de la Funció Pública, la qual es constituirà un cop s’hagi format el nou Govern. El mateix amb el retorn de la paga extraordinària pendent. En relació al FAS i al complement de productivitat (tal i com ja s’ha repetit en sessions anteriors del Consell de la Policia) segueix estant retallat per la Llei de Pressupostos i la Llei d’Acompanyament.
 • Estat de convocatòries.
S’ha lliurat a les organitzacions sindicals l’estat de les convocatòries actuals, així com també el cronograma previst per futurs processos. En relació a la convocatòria 46/19, 685 persones aspirants de les 750 ofertades estan realitzant la fase de pràctiques que finalitzarà el proper 2 d’agost del 2021. En relació a la convocatòria d’accés 46/002/19, el total de 750 persones aspirants es troben realitzant la fase de formació, 21 de les quals han quedat exemptes del curs de l’ISPC. En relació a la convocatòria d’accés al cos 46/21 de 435 places s’està convocant a aquelles persones que encara es troben en la fase d’oposició a les proves físiques.  les quals es realitzaran del 17/05/2021 al 25/05/2021. Per la seva banda la convocatòria per cobrir 218 places de la categoria de caporal, un total de 620 persones aspirants estan pendents de realitzar la tercera prova d’entrevista. La publicació de llistes de convocats a l’entrevista està prevista per al 11/05/2021. En relació a especialitats, pel què fa a trànsit de la categoria de mosso i caporal (tal i com ja hem informat en comunicats anteriors) el proper 18/05/2021 s’iniciarà la 2a part de les pràctiques i hi ha prevista una resolució parcial del concurs per al proper 13/05/2021. Les persones de l’especialitat de Protecció de persones i béns (convocatòria 128/20) estan en la fase de pràctiques, la qual està prevista que finalitzi el proper 4 d’agost del 2021. Igualment per a les categories de caporal (convocatòria 228/20) i sergents (convocatòria 328/20). Per a la setmana del 17 de maig del 2021 està prevista la publicació del Concurs Oposició de l’especialitat d’investigació bàsica, avançada i policia científica. Per últim i com a procés més destacat està previst en el cronograma (malgrat sabem que pot patir modificacions) un concurs general de les categories de l’escala bàsica i intermèdia per a la setmana del 4 d’octubre del 2021. Tal i com féssim en escrits presentats previ a aquest Consell de la Policia, des del SAP-FEPOL considerem necessari revisar la normativa de provisió. És per això que creiem que aquest, entre d’altres, ha de ser un dels reptes que ha d’afrontar el nou Departament d’Interior quan es constitueixi el nou Govern.
 • Acord de juliol de 2020 sobre jubilació anticipada i altres millores laborals.
Des del SAP-FEPOL hem reclamat, no només en aquest Consell, sinó en tots els anteriors des de la signatura de l’Acord de juliol del 2021, la necessitat d’avançar en la seva implementació. Jubilació anticipada, Compensació Indemnitzatòria Especial (MOIN), Pla de Carrera Professional per a les Unitats de Seguretat Ciutadana i equiparació salarial “real” amb la resta de cossos especials de la Generalitat son qüestions que no poden esperar, que SAP-FEPOL ja va portar en anterior Consells i que segueixen encallades. En definitiva, la nostra organització sindical ha denunciat que vagin passant sessions del Consell de la Policia i que no es constitueixin els Grups de Treball necessaris per avançar en aquestes matèries. Per tant no podem quedar supeditats i ser víctimes (que ho som) de la situació política general.
 • Increment addicional del 0,30 i complement d’operativitat plena.
Respecte el 0,30%, de la mateixa manera que amb les qüestions esmentades anteriorment del 0,9% i de la paga extraordinària, s’està esperant a la constitució d’un nou executiu a qui, per via de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal es pugui portar una proposta en ferm sobre el 0,30%.
 • Jornada, horaris i permisos.
Des del SAP-FEPOL hem denunciat novament les conseqüències en matèria d’horaris que patim els mossos i les mosses en quan a horaris, com a conseqüència d’una normativa obsoleta com la del Decret d’horaris del 1996. Seguim encallats i essent víctimes de la situació política que no ha permès avançar i modificar ni aquesta normativa, ni d’altres com la pròpia llei 10/1994. Així mateix hem denunciant l’incompliment de la normativa respecte la gran quantitat d’hores que acumulen molts mossos i mosses. Aquest tema, el de la bossa d’hores acumulades, és un exemple clar del mal funcionament del Consell de la Policia. Al respecte en sessions del 2019, SAP-FEPOL ja exigia el pagament d’aquestes hores acumulades. Dos anys després, les bosses es segueixen incrementant (amb les conseqüències sobre la conciliació de la vida familiar amb la laboral que això implica) i seguim sense trobar una solució.
 • Exempció de nocturnitat.
Algunes organitzacions sindicals han demanat retornar a la normativa del 2008 per tal que les persones membres del cos de mossos d’esquadra puguin deixar de fer nits a partir dels 50 anys. En clara al·lusió als acords promoguts per SAP-FEPOL, aquestes mateixes organitzacions han lamentat que en el 2015 s’incrementés fins els 55, els anys per podar deixar de fer nits. A l’efecte, la nostra organització sindical recorda que en l’Acord de 2a activitat del 2008 signat per tots els sindicats, s’acorda deixar de fer nits anava supeditat a un mínim de dos condicionants (un dels quals és que no hagi un dèficit d’efectius policials). No cal dir que de manera constant, tots els sindicats hem denunciat la manca d’efectius que pateix el CME. Aquesta (la manca d’efectius o les necessitats del servei) era la justificació que l’Administració des del 2008 fins el 2015 ha utilitzat per denegar totes les peticions de deixar de fer nits. Per contra, des de la signatura de l’Acord del 2015, 270 companyes i companys han pogut quedar exempts de la nocturnitat. No obstant això, des del SAP-FEPOL (tal i com així també hem fet en anteriors Consells) hem tornat a reclamar polítiques actives que incentivin al col·lectiu a continuar fent nits. Mentre les nits no es retribueixin com els mossos i les mosses es mereixen, seguirem tenint un problema.
 • Àrea de Custòdia de Detinguts de Barcelona.
Nova qüestió que demostra que el funcionament actual del Consell és poc operatiu. Si en aquesta sessió han estat altres organitzacions les que ho han denunciat, en anteriors i des de la seva obertura, ha estat SAP-FEPOL qui ho ha fet. A l’efecte, SAP-FEPOL fins i tot ha presentat propostes horàries extretes d’aquells i d’aquelles que pateixen les lamentables condicions d’aquesta destinació. Però mai han estat escoltades. En la sessió d’avui, ho hem tornat a reclamar ja que mentre no s’abordi aquesta destinació específicament, continuarà essent un tema recurrent en el Consell de la Policia.
 • Reconeixement d’AP a partir del 6è trienni.
La SGRH ha reconegut en la sessió d’avui que el reconeixement d’aquest dret ha estat com a conseqüència de les sentències judicials que s’han produït al respecte. Sentències com les de SAP-FEPOL de l’any 2015 i 2016. Fruit d’aquestes més de 5000 mossos i mosses han pogut gaudir d’aquest dret.
 • Gestió horària durant el confinament per COVID-19.
La setmana que ve o com a molt tard la següent, la SGRH i la Prefectura ens convocaran a una reunió monogràfica per tractar aquest tema. En l’extracció de dades que s’ha fet s’ha observat incidència entre d’altres, en algunes unitats i àrees de la CGIC, CGINF, CGRO i algunes unitats d’investigació bàsica.
 • Paga extraordinària COVID.
A l’igual com en altres punts anteriors es vol esperar al nou Govern per avançar en aquesta matèria.
 • Vacunació.
Fins a dia d’avui s’ha vacunat més del 80% del col·lectiu (més de 13.000 mossos i mosses). Poca és la informació que el Departament d’Interior ens ha pogut facilitar respecte les intencions en la vacunació de la segona dosis quedant tota decisió, en mans del PROCICAT i del Departament de Salut.
 • Hores extraordinàries per fer POEA.
Més enllà de reclamar que els POE Antiterrorista s’hagin de fer amb hores extraordinàries o hagin de ser cobertes amb el servei ordinari, des del SAP-FEPOL hem exigit que aquests es facin amb les màximes garanties per als efectius que els realitzen. Per tant hem exigit que, tenint en compte que ARRO i BRIMO poden fer també aquesta funció, si ha de ser realitzat per USC com passa a La Roca Village, els efectius han de rebre la formació, el material i les armes oportunes. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-73/2021 
DATA:7 de Maig de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto