COMUNICATS 
Resum de la Subcomissió delegada d’Infraestructures de 2 de juny de 2022 
Resum de les qüestions tractades a la darrera Subcomissió delegada. Per a més informació poseu-vos en contacte amb la nostra xarxa de delegats i delegades.  
 
Barcelona, 7 de juny del 2022.- 
 
El passat 2 de juny es va reunir la Subcomissió delegada d’Infraestructures, on les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra hi participem. A continuació us fem un resum de les qüestions que s’hi van tractar.
 
- Ed. Base: S’està finalitzant el projecte de rehabilitació integral de cara al desembre del 2022. Un cop finalitzat és farà la licitació.
 
- CD de Mollerussa: El projecte s’entregarà a l’octubre i un cop aprovat es farà la licitació de les obres.
 
- ISPC: Millores en la part operativa. El projecte s’ha d’entregar al mes de setembre i  hi ha d’haver millores al cos de guàrdia, als accessos, al control, als vestidors i a la garita zona de tir.

- Càmeres de la RPMN i RP Barcelona: S’està redactant el projecte, va amb un any de retard, en finalitzar és licitarà.

- Càmeres de Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Metropolitana Sud: Ja està licitada l’execució de la col·locació s’iniciarà en breu.

- Comissaria de Torredembarra: Està fet el projecte falta fer la licitació.

- Obres de la Jonquera: Les obres s’han hagut d’aturar degut a l’aparició d’una veta d’aigua que ha obligat a modificar partides del projecte inicial sobre impermeabilitzacions de la planta soterrani.

- Control d’accessos a comissaries: Falten algunes comissaries del Camp de Tarragona i les Corts. També hi ha 12 portes que no es pot col·locar el sistema degut a feblesa de les mateixes. S’estan estudiant noves formes de fer-ho.

- Estalvi Energètic: Les actuals plantes fotovoltaiques col·locades en les comissaries de la Metropolitana Sud, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, es passa de vendre l’energia a consumir-la a través de la col·locació d’inversors i legalitzat l’autoconsum.

- Canvis d’enllumenat exterior: S’ha fet el canvi a LED de les comissaries de Ponent, Pirineu i Girona.

- Les Borges Blanques: Es demana quines actuacions es té previst i se’ns diu que un cop estigui clar com es farà les obres de Mollerussa es plantejarà la col·locació de mòduls.

- CD Lloret de Mar: Està pendent d’executar les noves rases per donar pendent a les canonades d’aigües grises i es farà una arqueta sifònica entre l’escomesa i xarxa pública de connexió per evitar les pudors.

- Oficina de Portbou: Davant la impossibilitat de fer les obres al centre de treball no es disposa d’espai suficient per lavabos i dutxes separades, ja que l’edifici és de propietat municipal, s’ha informat a inspecció de treball dels fets.

Per part de SAP-FEPOL, els manifestem i demanem que abans d’utilitzar unes instal·lacions d’aquets tipus es faci un informe vinculant sobre el compliment de les mesures laborals del centre de treball.


- ART Cerdanyola: Es demana que es doti l’actual edifici de seguretat en la seva part posterior on es troba la zona d’aparcament. Se’ns diu que l’ajuntament no té definida la parcel·la destinada a equipaments i que això fa endarrerir la col·locació de tanques. Així i tot, es farà una tanca provisional de 2 metres d’alçada col·locada en el perímetre.

- Vestidors: Davant del creixement previst s’ha fet un estudi sobre les ampliacions per vestidors d’homes i dones. Es preveu que l’actual promoció que està a l’escola es pugui assumir, però la propera ja no.

Per part de SAP-FEPOL es comenta, a títol d’exemple, el cas de l’ABP Lleida on hi havia prevists 450 armariets en el projecte inicial i actualment hi ha més de 650 efectius. Se’ns diu que s’està estudiant la col·locació de mòduls per fer les funcions de vestidors. Sobre els vestidors de dones d’ARRO Girona, diuen que estudiaran el tema per veure què es pot fer.


- Climatització: El proper mes de setembre es col·locaran 12 UTA excepte la de l’Hospitalet que es farà durant el mes d’agost. De cara al 2023 es té previst la licitació de 8 unitats més.

Des del SAP-FEPOL reclamem la necessitat d’invertir en millores dels aïllaments. Se’ns diu que es van prioritzar les refredadores i que un cop instal·lades es té previst fer actuacions en els aïllament de Caldes, Arenys, Premià, Pineda i Mollet. Actualment s’està fent els projectes per millores dels aïllaments a la Seu d’Urgell, Vilafranca, ART Girona, Manresa i Granollers.


- Dipòsit de substàncies Nou Barris: Està finalitzat, falta acabar de redactar un protocol i aprovar-lo per posar-ho en funcionament.

- Edifici d’AENA: L’empresa ha fet arribar plànols en AUTOCAD per a què des de Infraestructures puguin estudiar la distribució que els cal per acollir les persones del CME.

Respecte aquesta qüestió, son molts els escrits i comunicats que la nostra organització sindical ha fet denunciant la penosa situació sota la qual han de treballar els efectius que hi estan destinats. És per això que exigim celeritat per millorar les instal·lacions i que els efectius puguin treballar amb les mesures de seguretat imprescindibles.     

Aquestes han estat les qüestions tractades en aquesta Subcomissió. Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb els nostres delegats i les nostres delegades.

 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-100/2022 
DATA:7 de Juny de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto