METROPOLITANA NORD, ESCRITS 
SAP-FEPOL denuncia la manca de material i formació a la Unitat de Subsòl del cos de mossos d'esquadra 
La nostra organització sindical ha registrat avui un escrit denunciant les deficiències que pateixen els efectius policials que hi estan destinats. A l'efecte SAP-FEPOL ja ha reclamat a la Subdirecció General d'Administració i Serveis que posi solució als aspectes denunciats per la nostra organització. 
 
Sabadell, 7 de març del 2022.-
 
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat avui la manca de material i formació que pateixen els efectius policials destinats a la Unitat de Subsòl del cos de mossos d'esquadra. En l'escrit adreçat al Subdirector General d'Administració i Serveis la nostra organització sindical ha recordat la importància de dotar a aquests efectius del material necessari per a què puguin desenvoluopar les seves funcions amb la màxima seguretat possible. 

La Unitat de Subsol
 desenvolupa les seves tasques en ambients confinats, clavegueres, pous, coves, túnels, fosses, cisternes, bodegues, etc... tots ells, amb un important risc per la presència d’agents biològics, químics, fangs, aigües en descomposició, inundacions sobtades o gasos. Per aquests motius la tasca que realitzen aquests efectius en qüestió porten associats riscos greus i específics d’asfixia, mala visibilitat, incomoditat postural, fred o calor, incendis o explosions, intoxicacions, ofegament, elèctrics que fa que, quan hi ha accidents laborals aquests son d'una gravetat elevada.

Vehicles sense capacitat ni possibilitat de netejar in situ el mateirial que s'ha utilitzat, vehicles sense capacitat suficient per transportar amb seguretat ni confortabilitat tot el material que s'utilitza, manca de material com ancoratges ASAP LOCK i SORBER utilitzats per bloquejar la corda en cas de caigudes, deficiències en la farmaciola i la no concordança del trípode amb el sistema de subjecció son algunes de les qüestions que en l'escrit presentat avui, ha reclamat SAP-FEPOL. Així mateix, la nostra organització sindical ha reclamat per a totes les persones membres de la Unitat formació específica en la utilització dels aparells que permeten subministrar oxigen en cas de necessitat. 

Per tots els motius esmentats, la nostra organització sindical espera rebre de la Subdirecció, una resposta ràpida a les nostres demandes col·lectives ja que, cal que es garanteixin totes les mesures de seguretat que una unitat tant específica com la de Subsòl requereix en l'exercici de les seves funcions. 


 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-12/2022 
DATA:7 de Març de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies