COMUNICATS 
Resum del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de 26 de març del 2021 
Resum dels punts tractats en el darrer Comitè celebrat el divendres passat. Us recordem que per qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb els nostres Delegats de Prevenció de Riscos i Salut Laboral o amb els Delegats d'Igualtat per les qüestions pertinents 
 
Barcelona, 29 de març del 2021.-
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) va estar present en el darrer Comitè de Seguretat i Salut Laboral celebrat el passat 26 de març. A continuació us fem un resum dels punts tractats:
  • Sinistralitat Laboral.
Durant l’any 2020 hi ha hagut dos accidents greus, mentre que del què portem de 2021 ja n’hi ha hagut un. Per part del SAP-FEPOL s’exigeix que es faci el seguiment dels accidents laborals segons estableix la normativa, informant als responsables de la part social.
  • Covid-19.
Dels 17.728 efectius el 54,30% han patit baixa laboral. Actualment hi ha 209 persones de baixa. Mentre que la Regió Policial més impactada és la RP de Ponent amb un 60,13% de prevalença, la que menys afectació ha patit és Terres de l’Ebre amb un 43,42%. Per franges d’edat, el grup més afectat és el que es troba comprès entre els 46 i els 50 anys, amb un 47,75%. Des d’1 de gener fins a 24 de març hi ha hagut un total de dos-cents noranta (290) contactes, dels quals un 7,6% han acabat essent positius. Se’ns ha assegurat que hi ha material de protecció en abundància. No obstant ens sobta aquesta informació amb els problemes que comissaries com Badalona, Sant Adrià, Pineda, Arenys i Mataró estan patint. Per altra banda se’ns informa que ja s’ha iniciat la vacunació de les persones del cos d’edats compreses entre els 55 i els 65 anys.
  • Vigilància de la Salut.
Dels 1684 exàmens de salut que es van fer l’any 2019, l’any 2020 se n’han fet 1758, dels quals 1011 s’han fet a Barcelona, 246 a Girona, 223 a Tarragona i 259 a Lleida. Des del SAP-FEPOL denunciem els problemes amb les resolucions que es fan sobre les adaptacions del lloc de treball. Desconeixem el motiu pel qual, de les mesures proposades pel Servei de Vigilància de la Salut del Departament d’Interior (que son d’obligat compliment), se li afegeixen les paraules com “aconsella o preferiblement” en els documents que arriben als centres de treball. La Sub-direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral es compromet a mirar el que està succeint. A dia d’avui, cinc-centes noranta-cinc (595) persones membres del cos de mossos d’esquadra tenen una adaptació del seu lloc de treball, de les quals tres-centes setze (316) son de nocturnitat. Des del SAP-FEPOL recordem que les persones que es troben en aquest situació, i en funció de quina adaptació li hagi estat aplicada (passats 6 o 12 de mesos des de la concessió) han de ser elles les qui sol·licitin la renovació. Per a persones especialment sensibles (TES) s’han fet nou-centes noranta (993) adaptacions de treball contra el COVID-19. Sobre Segona Activitat hi ha hagut quaranta-quatre (44) noves sol·licituds, trenta-dues (32) de les quals estan pendents de l’ICAM. Per últim i en relació a Tècnics de Suport No Policial (TSNP), cinquanta-sis (56) persones han passat a aquesta situació.
  • Suport Psicològic.
Durant l’any 2020, dues-centes quaranta (240) persones han hagut de rebre assistència psicològica de diferent grau. Des del SAP-FEPOL hem tornat a reclamar la recuperació del Programa ESPAI ja que, un cop va finalitzar l’adjudicació que hi havia hagut fins ara, no s’ha arribat a substituir o reposar. Considerem molt preocupant que haguem d’esperar fins el 2022 a una nova licitació, una espera del tot injustificada que deixa desprotegit el cos de mossos d’esquadra. La nostra organització també ha reclamat la necessitat d’elaborar un estudi sobre l’afectació psicològica pels efectes que la pandèmia ha pogut provocar sobre les persones treballadores del cos de mossos d’esquadra.
  • Equips de Protecció Individual en trasllats penitenciaris.
Després de la denúncia de SAP-FEPOL, amb la qual denunciàvem la manca d’equips de protecció individual per aquells i aquelles que realitzeu trasllats penitenciaris, tornem a insistir en la necessitat que Salut hauria de recomanar quin ha de ser el material concret, en funció de la patologia de l’intern o de l’interna. La Sub-direcció mirarà com fer-ho.
  • Infraestructures
Es comenta que a l’ABP del Vendrell el sistema de refrigeració i calefacció està connectat amb els “fans-coil”, la qual cosa provoca que estigui en funcionament constant i fa malbé les bombes dels compressors. Es modificarà i es connectarà a un sistema de control centralitzat.
  • Protocol d’Assetjament Sexual.
Si l’any 2020 es va arribar a activar en dues ocasions el protocol d’assetjament, del que portem de 2021 ja n’hi ha hagut tres casos, dos dels quals s’han passat a la DAI i un tercer està en procés de verificació. A l’efecte, des del SAP-FEPOL recordem que la legislació actual i vigent recull clarament el deure d’intervenció i obligació de denunciar els casos d’assetjament. En aquest sentit la Comissió de Valoració de l’Assetjament Sexual (COVAS) proposa formació específica en igualtat i LGTBI com a conseqüència d’un dels dos casos ocorreguts durant l’any 2020, ja que malgrat no hi hagi hagut proves suficients per considerar assetjament, sí s’ha tingut constància de comentaris i conductes poc respectuoses. Una formació que es realitzarà a l’Institut de Seguretat per a les properes promocions i oposicions. Sobre aquesta qüestió, SAP-FEPOL ha recordat que aquesta formació ja era obligatòria des de l’entrada en vigor de la Llei 11/2014, la qual s’ha de fer a tota la plantilla del cos de mossos d’esquadra i no únicament als examinadors. En quan a la necessitat que les organitzacions sindicals formin part de la Comissió d’Igualtat, SAP-FEPOL s’ha reunit amb la Directora General d’Igualtat resultat de la qual ho explicarem en un comunicat a part. No obstant i davant la urgència de la Sub-direcció general de recursos humans per aprovar la modificació del Manual de la COVAS, ja avancem que SAP-FEPOL no n’acceptarà cap fins que no hi hagi una mínima voluntat negociadora, la qual passa ineludiblement pel compliment estricte de la llei i per la incorporació de la part social a la Comissió.
  • Exempció de nits per majors de 55 anys.
Després que amb l’Acord de 29 de gener del 2015 es signés l’exempció i sense condicionants (tal i com així havia estat fins llavors) del dret de deixar de fer nits a partir dels 55 anys, des del SAP-FEPOL reclamem aquest dret sigui reconegut de forma automàtica.
  • Vehicles nous.
El proper dilluns (29 de març) està previst presentar les noves furgonetes d’ordre públic. Respecte els nous vehicles de Seguretat Ciutadana, SAP-FEPOL ha presentat diverses propostes de millora, algunes de les quals ja han estat acceptades i d’altres es tindran en compte de cara a les noves adquisicions. Aquestes han estat les qüestions que la nostra organització sindical ha portat i defensat en aquest Comitè de Seguretat i Salut Laboral. Per qualsevol aclariment o dubte podeu posar-vos en contacte amb els nostres delegats de prevenció de riscos o d’igualtat. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-60/2021 
DATA:29 de Març de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto