COMUNICATS 
SAP-FEPOL reclama una justificació, que motivi la despesa de 254.000 euros en publicitat 
La nostra organització sindical traslladarà aquesta qüestió a la propera sessió del Consell de la Policia, per tal de rebre la justificació oportuna sobre la despesa en una campanya que, de portes endins, ha generat un debat i certa indignació també a tenir en compte.  
 
Barcelona, 10 de novembre de 2022.-
 
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha reivindicat al llarg de la seva història, que el cos de mossos d’esquadra ha d’exercir com a policia integral de Catalunya, assumint totes i cadascuna de les competències que afecten al servei de la seguretat pública. Que la Policia de la Generalitat hagi de garantir la seguretat en tot el territori català ha de ser una prioritat pel Govern.

A tall d’exemple, la nostra organització sindical, en defensa del propi Estatut d’Autonomia, es va oposar a la conclusió de la Comissió Nacional de Coordinació de Policia Judicial de  12 de març de 2019, quan aquesta unilateralment va atribuir de manera exclusiva a la Guardia Civil, la competència de policia judicial en els espais marítims.

Alhora, des del SAP-FEPOL sempre hem procurat fer una política sindical útil, que fugi dels populismes i dels debats estèrils que ni aporten, ni beneficien absolutament en res, al prestigi de la Institució que nosaltres, des de la vessant social, també representem.

No obstant, ahir vam poder observar que el Departament d’Interior havia resolt un concurs de licitació pública amb l’objectiu d’inserir “publicitat institucional en els mitjans digitals i exteriors per a la difusió dels nous serveis de la Policia Marítima del cos de Mossos d’Esquadra”. Un concurs d’un pressupost de licitació de 254.000 euros (IVA inclòs).

I la pregunta, que no només s’ha fet la nostra organització sindical, sinó que també se l’ha feta el conjunt del col·lectiu és: cal? cal invertir 254.000 euros en publicitat? Ja avancem que a la nostra organització li costa entendre aquesta despesa i que per tant, les explicacions (quan es produeixin) hauran de ser molt efectives.

A aquest efecte, des del SAP-FEPOL considerem que cal ser curós amb la despesa pública, així com també amb els conceptes als que es destina. Creiem imprescindible prioritzar la despesa en qüestions que, en primer lloc assegurin el correcte funcionament del servei policial i alhora, tinguin afectació directa sobre el servei de seguretat pública de Catalunya.

És evident que cal prestigiar a la Policia de la Generalitat. Cal que el conjunt de la ciutadania sàpiga quines son les tasques que dia rere dia fan els milers de policies que treballen arreu del País. No obstant, la millor campanya publicitària que pot tenir el cos de mossos d’esquadra és veure a tots els seus efectius disposar dels millors mitjans i del material adient, que garanteixi tant la seva pròpia seguretat, com la de la resta de la ciutadania.

Per tant, la nostra organització sindical creu oportú traslladar aquest debat a la propera sessió del Consell de la Policia per tal que se’ns justifiqui, la necessitat de destinar una despesa pública (no gens menor) a una campanya publicitària que, si bé pot oferir una bona imatge del cos de cares a l’exterior, ha generat (també a tenir en compte) un debat i un enuig al seu interior.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-190/2022 
DATA:10 de Novembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies