COMUNICATS 
Lluitem contra situacions discriminatòries al CME 
Enguany va entrar en vigor el Pla d’Igualtat  d’oportunitats entre dones i homes de la PG-ME. Aquest pla assenyala mesures per tal de garantir que les dones no siguin discriminades a causa d’embaràs o de maternitat, entre d’altres.       
 
Barcelona, 23 d’agost del 2022.-

Tal com assenyala el document, les discriminacions per raó de gènere existeixen en la majoria d’organitzacions, encara que no se’n tingui consciència (o conscientment, en alguns casos). En definitiva, és necessari un exercici de pedagogia.
Les mesures que contempla el Pla, però, han de comportar un benefici per a tothom, dones i homes, ja que ha de permetre construir noves pautes de relació, basades en el respecte i l’equitat, i també contribuir a millorar la societat i fer-la més democràtica, justa i solidària.
En aquest sentit, un dels objectius específics del Pla és adequar les mesures de conciliació vigents a les necessitats actuals i la corresponsabilitat de les persones treballadores.
Així mateix, l’article 51 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, assenyala específicament que “Les administracions públiques estan obligades a remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol mena de discriminació, amb la finalitat d’oferir condicions d’igualtat efectiva entre dones i homes a l’accés a l’ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera professional; facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i corresponsabilitat, sense minva de la promoció professional”.
SAP-FEPOL ha detectat durant aquest primer any d’implementació de Pla diverses situacions susceptibles de ser discriminatòries cap a agents del CME.
Els nostres delegats i delegades han fet les gestions oportunes amb la Unitat d’Igualtat i Equitat per estudiar i revertir aquestes situacions, si és procedent, en cada cas concret.
Només per citar alguns exemples, cal recordar que l’embaràs o un part recent, com a maternitat,  són situacions que han de ser protegides (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, article 26), i que cal facilitar mesures perquè persones amb famílies monoparentals, per exemple, puguin conciliar al màxim la seva vida laboral i familiar.
Companyes i companys! Fem una crida a totes aquelles persones que creieu que podríeu estar patint una situació discriminatòria per la vostra situació personal que contacteu amb el vostre delegat o delegada sindical per tal de resoldre dubtes i, si escau, fer les actuacions necessàries per garantir els vostres drets. També, si ho preferiu, podeu contactar directament amb la nostra delegada d’Igualtat al telèfon 646 297 697.
Només així assolirem una organització que fomenti la conciliació laboral i familiar de manera efectiva lliure de greuges discriminatoris.

 
 
DATA:23 de Agost de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto