METROPOLITANA SUD, ESCRITS 
SAP-FEPOL presenta informe tècnic sobre les deficiències provocades per la filtració d'aigua de la Comissaria de Sant Feliu de Llobregat 
Després que el passat 1 de setembre la nostra organització sindical denunciés a la Subdirecció General de Recursos Humans les filtracions d'aigua que patia aquesta comissaria, avui hem adreçat l'informe tècnic a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral 
 
Sant Feliu de Llobregat, 7 de setembre del 2022.-
 
El passat 1 de setembre, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava, en un primer escrit adreçat a la Subdirecció General de Recursos Humans, les greus inundacions que patia la Comissaria de Sant Feliu de Llobregat cada vegada que hi havia un episodi de fortes pluges. En aquest primer escrit, entre d'altres qüestions, la nostra organització sindical denunciava les greus afectacions que les filtracions d'aigua tenia sobre el servei policial.

Avui, la nostra organització sindical ha adreçat un informe tècnic (aquesta vegada a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior) denunciant els riscos, les causes i les conseqüències que les inundacions poden tenir sobre persones i béns. 

Amb aquesta finalitat, SAP-FEPOL ha identificat fins a quatre riscos que poden produir-se com a conseqüència d'aquests fets. En primer lloc caiguda d'objectes a plom per les greus filtracions d'aigua provinents de la coberta de l'edifici que no és capaç de filtrar-la cap a les canonades, la qual cosa poden provocar greus lesions sobre les persones. En segon lloc s'ha identificat un risc elèctric conseqüència de l'aigua, la qual cosa (a més de provocar danys a l'enllumenat) pot provocar lesions a les persones per contacte elèctric.

Així mateix, la nostra organització sindical ha denunciat que les plaques del terra tècnic han quedat aixecades i bufades com a conseqüència de l'aigua, la qual cosa pot provocar caigudes al mateix nivell de les persones que treballen a l'interior d'aquestes dependències. I per últim, la filtracions i l'acumulació d'aigua pot comportar l'aparició de bacteris, fongs i altres microorganismes amb el conseqüent risc biològic. 

Per tot els extrems esmentats, SAP-FEPOL ja ha reclamat a la SGPRiSL del Departament d'Interior que a la major brevetat possible se'ns lliuri còpia dels fulls de manteniment de la coberta de l'edifici i de l'informe tècnic que s'ha hagut de fer respecte les causes de les contínues inundacions. Alhora, i de la mateixa manera que ja es va fer el passat dia 1 amb el primer escrit, s'ha tornat a reclamar la reforma integral dels elements arquitectònics que no estiguin ben dimensionats i/o deteriorats. I per últim s'ha reclamat una actuació urgent sobre la superficiària per tal de fer un replantejament de la coberta de l'edifici i esmenar totes les deficiències detectades i denunciades per la nostra organització sindical.

Recordem que el dret de superfície d'aquesta comissaria va començar el 04/2006 i que l'import anual que rep l'empresa SACYR SAU pel seu lloguer és de 850.023,53 euros. Per aquest motiu i davant l'important impacte pressupostari que té aquesta comissaria, la nostra organització sindical exigeix que les instal·lacions estiguin en perfectes condicions i no es produeixin per més temps, les lamentables filtracions (o inundacions) que s'originen cada vegada que plou en excés. 


 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-75/2022 
DATA:7 de Setembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies