ESCRITS 
SAP-FEPOL demana igualar el permís de paternitat al de maternitat en les fases d'oposició del cos 
Mentre que per al permís de maternitat, les oposicions prioritzen el gaudiment del permís a la realització de la formació obligatòria, no passa així pel permís de paternitat la qual cosa suposa un greuge comparatiu flagrant 
 
Barcelona, 24 de març del 2021.-
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat que, tant les persones membres del cos de mossos d’esquadra així com també aquelles que ja son aspirants, a dia d’avui han de renunciar a les setze (16) setmanes del permís de paternitat. Tant aquelles persones que es troben fent el curs d’accés a la Policia de la Generalitat, com totes aquelles altres que ja en formen part però que han de realitzar cursos de promoció o de provisió, es veuen obligades a renunciar al permís si volen superar el procés. Per contra i en comparació amb el permís de paternitat, en les bases de les convocatòries del cos de mossos d’esquadra es contempla la possibilitat de poder gaudir de les setze (16) setmanes del permís de  maternitat, oferint-li la possibilitat a la persona opositora d’ajornar la seva assistència al curs fins la propera convocatòria. Per tant, la nostra organització sindical considera que aquesta discriminació de tracte d’un permís respecte l’altra caldria corregir-la, més quan la pròpia Constitució Espanyola (en el seu article 14) evidencia que totes les persones son iguals davant la llei). Alhora i mentre que altres cossos policials del nostre entorn ja ho han corregit, el cos de mossos d’esquadra segueix sense esmenar aquest greuge comparatiu flagrant. A tall d’exemple, les bases d’accés a la Guàrdia Urbana sí contempla aquesta aquest dret tant per la paternitat com la maternitat. Tal i com es pot observar en l’article 9.3 de les Bases d’accés amb número 33/2021 “les persones aspirants que acreditin estar embarassades o prevegin haver de gaudir del període obligatori del permís de maternitat o paternitat o adopció durant la realització del curs selectiu (...) podran demanar l’ajornament de la realització d’aquesta fase fins a la següent convocatòria”. És per això que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en tant que les últimes bases d’accés al cos de mossos d’esquadra no ho han contemplat, hem instat a la Sub-direcció general de recursos humans de la Direcció general de la Policia a fer les gestions oportunes que posin fi a aquesta greuge comparatiu i permetin gaudir a les persones aspirants del permís de paternitat, igual com es permet gaudir del de maternitat. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-58/2021 
DATA:24 de Març de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto