COMUNICATS, ESCRITS, ORDRE PÚBLIC 
SAP-FEPOL reclama la modificació de la Instrucció 4/2020 sobre indemnitzacions per raó de servei 
 En l'escrit adreçat a la Sub-direcció general de recursos humans la nostra organització sindical ha reclamat la justificació que, en base a la normativa vigent, les jornades fetes amb hores extraordinàries no poden ser compensades segons el Decret 138/2008 
 
Barcelona, 13 de juliol del 2021.-

Son molts els efectius del cos de mossos d’esquadra (especialment d’ARRO) que son enviats a fer serveis fora del seu àmbit territorial. A l’efecte, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha reclamat per ells de manera reiterada que rebin les compensacions i les indemnitzacions pertinents.

Recordem que les indemnitzacions per raó de servei venen determinades pel Decret 138/2008 de 8 de juliol i previ a la Instrucció 4/2020, venien regulades també per la Instrucció 8/2013 de 27 de març.

No obstant, equips d’ARRO de diferents regions policials segueixen venint de diferents punts del territori per cobrir (amb jornades en OER) serveis de l’àrea metropolitana, com és per exemple el de la T” a l’Aeroport de Barcelona o la vigilància del Palau de la Generalitat.

En aquest sentit, SAP-FEPOL ha presentat denúncia davant la Sub-direcció General de Recursos Humans, pel què considerem una vulneració del règim d’indemnitzacions dels efectius afectats per aquesta situació.

Des de la nostra organització sindical creiem que la Instrucció 4/2020 és més restrictiva que el propi Decret 138/2008 ja que retalla el dret d’indemnitzacions, deixant-les únicament per aquelles jornades ordinàries i exclou les que es compensen amb hores extraordinàries.

Quin és el motiu pel qual l’abonament de la mitja dieta no es paga quan la jornada és íntegrament amb hores extraordinàries? Fins a dia d’avui ningú ens ha sabut donar una explicació lògica i coherent. Alguns serveis regionals ens han manifestat en algunes ocasions, que ni es poden pagar dos conceptes per una mateixa qüestió o no es poden pagar perquè mentre es menja, no es treballa.

És per això que la nostra organització sindical ha instat a l’Administració a justificar segons la normativa vigent quins son els motius pels quals que prohibeixen indemnitzar per raó de servei, quan la jornada sigui retribuïda íntegrament amb hores extraordinàries.

Alhora, SAP-FEPOL vol recordar que en cap cas una Instrucció (com és la 4/2020) pot contradir o ser més restrictiva que un Decret com el 138/2008 i reclamem per tant, la modificació de la Instrucció 4/2020 i el pagament immediat de totes les indemnitzacions que per raó de servei es genera (ja sigui amb jornades ordinàries o extraordinàries).

    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-102/2021 
DATA:13 de Juliol de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies