Què s’haurà de fer si vull demanar la Jubilació anticipada 
   
 
Barcelona, 30 de desembre de 2021.-

A partir de l’1 de gener s’hauran de fer els següents passos:

  1. Petició a l’ATRI GENCAT de la documentació necessària per presentar a la Seguretat Social (INSS) relativa a Moss@s i petició a l’Ajuntament  o a bombers, en cas d’haver treballat també en aquests dos cossos

  • Anar a expedients

  • Nova sol·licitud

  • Tipus de Sol·licitud        ->       Jubilacions        ->       Jubilació Anticipada         ->     Data d’efectes: Cal posar aquí la data prevista d’efectes (1 de gener, 28 de febrer, ...).

  1. La persona sol·licitant, una vegada disposi del certificat (moss@) o certificats, en cas que també hagi prestat serveis com a bomber o policia local, haurà de fer la sol·licitud de jubilació anticipada a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), que és l’organisme competent per determinar la data a partir de la qual escau declarar la jubilació anticipada, i annexar el certificat/certificats d’empresa de què disposi.

Si es vol fer la sol·licitud a l’INSS presencialment es recomana demanar cita prèvia al web de la Seguretat Social: http://www.seg-social.es; o si es vol fer la petició telemàtica a través de la seva seu electrònica https://sede.seg-social.gob.es.

  1. Una vegada la persona interessada obtingui la resolució de jubilació de l’INSS, l’haurà d’annexar a la mateixa sol·licitud de jubilació anticipada que ja ha tramitat mitjançant ATRI.

  2. Finalment, el director general de la Policia emetrà la resolució de jubilació anticipada de la persona interessada, que li serà notificada mitjançant l’Expedient Electrònic de Personal del portal ATRI (es rebrà un avís a ATRI de notificació pendent).

  3. Finalment, jubilació anticipada amb la pensió calculada per l’INSS.


      
NÚMERO DE COMUNICAT:C-189 
DATA:31 de Desembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto