METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
SAP-FEPOL reclama que els motoristes del cos portin tots la funda de l'arma a la cama 
 La Unitat Regional de Seguretat Ciutadana de Barcelona i la resta de persones membres del cos que desenvolupen les seves funcions en motocicleta se'ls doti de la funda que va col·locada a la cama. Demanda que hem acreditat necessària mitjançant informe pericial des de l'any 2015  
 
Barcelona, 3 de maig del 2022.-
 
Davant de l’augment de problemàtiques de salut de les unitats que desenvolupen la seva tasca laboral amb vehicles tipus motocicletes o similars, relacionades amb problemes lumbars, des de SAP-FEPOL vam considerar oportú dur a terme un estudi per comprovar la necessitat de traslladar la càrrega o pes del cinturó, a un altre zona que fos igualment funcional i no suposés cap pèrdua de mobilitat per a les persones treballadores. 

En conseqüència, en data de 08 de juliol del 2015, SAP-FEPOL va encarregar un estudi preliminar al Dr. José Luís Parreño Catalan (Pèrit Judicial en Biomecànica i Ergonomia,  Màster en ciències Experimentals Biomèdiques) sobre l’esforç muscular paravertebral durant la deambulació i circulació amb la funda i l’arma reglamentaria durant la conducció amb motocicletes.

Una de les unitats del cos de mossos d'esquadra que té una quantitat important de motoristes, és la Unitat Regional de Seguretat Ciutadana de Barcelona (Guilles) la qual està formada per noranta-dos (92) efectius, repartits en tres (3) escamots de trenta (30) persones cadascun d'ells, divuit (18) dels quals van en motocicleta i dotze (12) en turisme. Dels qui desenvolupen la seva tasca laboral amb motocicleta, el 95% porten l’arma situada al camal, autoritzada pels seus comandaments directes.

Tal i com consta a l’estudi de biomecànica realitzat pel Dr. Parreño, al passar l’arma del la cintura al camal es detecta clarament, una disminució de la tensió i activitat muscular de la zona “abdominal i lumbo-sacral”, ja que de portar-se a la cintura, la situació s'agreuja per la pròpia vibració de la motocicleta. A més cal afegir que, la sinistralitat a les carreteres és força més elevada per als casos de motocicletes i ciclomotors, la qual ascendeix en vies urbanes fins el 76% i el 87% respectivament, a la qual cosa cal sumar-hi que, segons les pròpies dades de la DGT, el 72% dels motoristes implicats en accidents de trànsit van patir lesions de diversa consideració. 

Per tant, a més de perdre agilitat en l'extracció de l'arma si es porta a la cintura, en cas d’accident d'una persona membre del cos de mossos d'esquadra que treballi amb motocicileta, les lesions o les patologies que pot originar l’arma situada al camal són força menors.  Tal i com s'ha acreditat en l'informe presentat, les lesions degudes a l’ús de la motocicleta es centren principalment en el maluc i pelvis amb un 48%, la zona lumbar amb un 25%, seguidament de les espatlles, extremitats inferiors i superiors. Les fractures de maluc i pelvis són de les més comuns quan es pateix un accident de motocicleta degut al impacte de la motocicleta amb el mateix motorista. Aquest tipus de lesió s’agreuja per la proximitat amb la columna vertebral.  

Per tots els extrems esmentats, la nostra organització sindical ha presentat un escrit adreçat a la Sots-direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral i a la Sots-direcció d'Administració i Serveis reclamant que per a la Unitat Regional de Seguretat Ciutadana de Barcelona de manera específica, però per a tots els motoristes del CME:
 
Primer.- Que es passi l’arma de la cintura al camal per evitar lesions lumbars a totes les unitats que fan el seu servei en motocicleta.

Segon.- Que es faci així  davant del risc de caiguda per la circulació amb motocicleta i la possibilitat de greus lesions lumbars i de la zona sacra, maluc i pelvis.

Tercer.- Que es porti a terme la respectiva avaluació de riscos de l’activitat dels motoristes, tant de les unitat de Trànsit, com les URM i totes aquelles que portin a terme la seva tasca laboral amb motocicletes. 

Quart.-  Que e es faci constar la funda d’arma al camal en el Decret de vestuari del CME com una peça més de la uniformitat de les unitats que utilitzen motocicletes. 

Cinquè.- Que s'aprovi la col·locació de l'arma al camal per tal de garantir la seva bona pràctica i àgil utilització a l’hora d’extreure-la de la funda.

Sisè.- Que degut a la dimensió, volum i tasca que desenvolupen es reconegui aquesta Unitats dins l’organigrama del CME.


 
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-29/2022 
DATA:3 de Maig de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto