GIRONA, COMUNICATS 
La Inspecció de Treball requereix al Departament d’Interior a arreglar en cinc mesos, les deficiències de la Sala Regional i l’ART Girona 
Després dels nostres escrits, la Inspecció de Treball ha donat un marge de cinc mesos a l'Administració per tal que compleixi amb la normativa vigent i arregli totes i cadascuna de les qüestions que des del SAP-FEPOL venim denunciant des de fa més d'un any. 
 
Girona, 9 d'agost del 2019.-
Tal i com vam manifestar en el comunicat C-85/2019, el passat 28 de maig i després de la denúncia interposada pel Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), la Inspecció de Treball de la Seguretat Social va realitzar la revisió de l’edifici de la Sala Regional de Coordinació i de l’Àrea Territorial de Trànsit de Girona. Cal recordar que aquesta inspecció es va realitzar com a conseqüència de les repetides denúncies que la nostra organització sindical havia interposat, la primera de les quals es remunta al mes de març del 2017. Un cop feta, la Inspecció de Treball ha estat clara i contundent en les seves conclusions i a l’efecte ha recolzat totes i cadascuna de les peticions que SAP-FEPOL ha fet des de l’inici. Així doncs, la Inspecció de Treball ha requerit al Departament d’Interior a solucionar els extrems denunciats per la nostra organització, en un període no superior als cinc mesos. Concretament, la Inspecció de Treball ha requerit al Departament a adoptar les mesures següents: 1.- Adequació o substitució de les “guixetes” dels vestuaris d’homes i de dones de manera que cada una d’aquestes disposi de la capacitat suficient per guardar la roba i el calçat en condicions higièniques. Important aquesta qüestió en tant que les “guixetes” són les mateixes en la majoria de les destinacions del cos de mossos d’esquadra i per tant, si les d’aquest edifici no compleixen les característiques que marca la llei, caldrà adequar o substituir les de la resta de destinacions. 2.- Habilitació de seients addicionals als vestuaris masculins (també als femenins, si fos necessari) per tal que tots els agents que comencin i/o acabin un torn de treball de forma simultània disposin de seient. 3.-Alliberament d’espai als vestuaris d’homes, de tal manera que les vies de circulació al seu interior respectin el metre d’amplada que exigeix la normativa. 4.- Retirada de les taquilles situades al vestíbul previ o vestíbul d’independència que dona accés als vestuaris masculins, per tal de permetre la sectorització de l’espai en cas d’incendi. 5.-En cas que el nombre d’usuaris simultanis del menjador/local de descans sigui superior a 8, adequació del nombre de taules i de cadires existents per tal de donar servei a tots els treballadors que puguin fer-ne ús simultani. 6.- Mesurament de la temperatura existent als vestuaris masculins i femenins per tal de verificar que les condicions de temperatura s’ajusten als valors límit establerts per l’annex III del Real Decreto 486/1997. Els mesuraments s’hauran de realitzar durant els mesos de calor, tenint en compte que l’objecte és, precisament, comprovar si les temperatures existents superen els valors límit. 7.- En el cas que els resultats dels mesuraments superin els valors límit establerts per la normativa, adopció de les mesures necessàries per tal de reduir la temperatura als valors adequats. Aquest és un punt important en tan que l’Administració, en algunes de les respostes que ens ha fet arribar respecte denúncies per excés de calor en vestidors, ens ha manifestat que aquests espais (al no ser zones de treball) no estan subjectes a la normativa. Per tant, amb aquesta resposta queda en evidència que sí ho són i que per tant, en cap cas es poden superar els 27 ºC. 8.- Adopció de les mesures necessàries per tal que cap dels recorreguts de sortida d’emergència superi els 50 metres. Per tant, des de la nostra organització sindical valorem de manera molt positiva la inspecció realitzada en tan que confirma allò que des de fa més d’un any venim denunciant. Cal remarcar que en aquests cinc mesos, “l’Inspector farà un seguiment al Departament per tal d’assegurar-se que aquest requeriment es compleix en tots els seus termes”. En cas de no complir-se iniciarà el procediment de mesures correctores a l’Administració Pública (equivalent al procediment sancionador previst per a les empreses privades. Des de SAP-FEPOL, igual que la Inspecció de Treball, estarem atents i pendents que les actuacions es duguin a terme conforme s’ha establert en l’expedient de la Seguretat Social. ENLLAÇ A L'ESCRIT DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL: clica aquí 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-114/2019 
DATA:9 de Agost de 2019
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto