COMUNICATS 
SAP-FEPOL aconsegueix el reconeixement de la mort per COVID com accident laboral 
Per primera vegada, la Seguretat Social reconeix que la contingència per SARS-CoV-2 s'ha d'assimilar a accedient de treball als efectes econòmics la qual cosa significa un gir de 180 graus en el reconeixememt de les contingències per aquesta malaltia. 
 
Barcelona,. 18 de gener del 2023.-
 
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), des que esclatés la pandèmia de la COVID-19, ha vingut lluitant i reclamant que les baixes i les morts per aquesta malaltia fossin reconegudes com accident laboral. Amb diferents escrits adreçats tant al Ministeri de la Seguretat Social, com als propis grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, la nostra organització sindical ha vingut reivindicant aquest reconeixement.

A aquest efecte, i després del silenci de les Administracions, la nostra organització sindical va lluitar més especialment, la reclamació de la mort del nostre company Joan Miró (única víctima mortal del cos de mossos d’esquadra) denunciant per la via administrativa que aquesta fos reconeguda com a mort per accident laboral.

És evident que de considerar-se així, el grau de protecció (en aquest cas de la pròpia família) hagués estat molt superior a com ho ha estat fins ara, ja que a dia d’avui la mort del nostre company (a diferència d’altres col·lectius com el sanitari) només s’ha reconegut  com a mort per contingència comuna.

Doncs bé! Després d’haver-ho denunciat, la Seguretat Social (en la determinació de contingència defensada pels serveis jurídics de SAP-FEPOL) ha resolt declarar que el procés per incapacitat temporal iniciat pel nostre company deriva d’una malaltia comuna assimilada però a un accident laboral.

Per tant i per primera vegada, la Seguretat Social reconeix que la contingència per SARS-CoV-2 s’ha d’assimilar a accident de treball, motiu pel qual haurà de ser la mútua ASEPEYO, la responsable del pagament de la prestació econòmica.

Per tots els extrems esmentats, la nostra organització sindical celebra i valora molt positivament el criteri imposat per la Seguretat Social ja que (insistim per primera vegada) ha reconegut implícitament que totes les contingències derivades del COVID-19 de les persones membres del cos de mossos d’esquadra poden ser assimilades a  accident de treball als efectes econòmics.
Aquest reconeixement provoca un gir de 180 graus en el reconeixement de les contingències per aquesta malaltia, ja que té afectació directe sobre aquelles persones membres del cos que pateixen seqüeles per aquesta malaltia, especialment per aquelles persones que s’han vists afectades per COVID PERSISTENT.

Així i novament, la nostra organització sindical es mostra com l’eina més eficaç en la defensa dels interessos de les persones membres del cos de mossos d’esquadra i resta a disposició de la seva afiliació per resoldre totes aquelles qüestions i dubtes que puguin sorgir respecte aquesta situació.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-10/2023 
DATA:18 de Gener de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies