COMUNICATS, ORDRE PÚBLIC 
Dies festius en cap de setmana segons el Decret horari 146/1996 de jornada i horaris del cme 
En cap cas els treballadors i les treballadores ens poden obligar a fer hores extraordinàries i si les treballaem, ho fem de manera voluntària. 
 
Barcelona, 25 d'octubre del 2019.-
Des de la Secció Sindical d’Ordre Públic del SAP-FEPOL us volem recordar que el DECRET 146/1996, de 30 d’abril, pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball dels membres del cos de mossos d’esquadra, en el seu article 2.5 diu el següent:

“Art. 2.5. Es garanteix un mínim de 8 dies de festa al mes, quatre dels quals seran en caps de setmana”

Aquest article és d’aplicació a tots els membres del CME, independentment de l’Àrea a la qual pertanyin els efectius o a l’horari que els reguli (Horari de Torns, Especial Flexible o Especial Específic) es absolutament per tothom. Per tant, si aquest mes té vuit dies en cap de setmana, tots aquells que ja heu treballat quatre dies en dissabtes o diumenges, se us hauria de planificar festa. Dit això, cal recordar que el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el seu article 35.4 diu el següent:

“Art. 35.4 La prestació del treball en hores extraordinàries serà voluntària, tret que la seva realització s’hagi pactat en conveni col·lectiu o contracte individual de treball”

Respecte el cos de mossos d’esquadra, en cap cas s’han donat aquestes dues circumstàncies. Ni hi ha cap conveni ni acord sindical per fer més hores de les ordinàries, ni cap mosso disposa de cap contracte individual. Per tant ningú, absolutament ningú, esta obligat en cap cas a fer hores extraordinàries si no vol. Companys! Tingueu-ho clar, no ens poden obligar a fer hores extraordinàries i si les feu és perquè hi accediu de forma voluntària. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-154/2019 
DATA:25 de Octubre de 2019
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto