COMUNICATS 
Dispositiu per les Eleccions Parlament 14 de Febrer 
Resum dels punts que avui s'han tractat a la reunió entre la Comissaria General Tècnica, la SGRH i les organitzacions sindicals representatives 
 
Barcelona, 28 de gener del 2021.-
Avui, la Comissaria General Tècnica i la Sub-direcció general de recursos humans ens han informat a les organitzacions sindicals, del dispositiu que es durà a terme per garantir el correcte desenvolupament de les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer. A continuació us exposem els punts que s’han tractat a la reunió: - Entre els cos de mossos d’esquadra (1760) i les policies locals (1000) es cobriran un total de 2760 col·legis electorals, els quals majoritàriament seran coberts amb presència estàtica d’un binomi policial. - Caldrà activar els màxims recursos policials possibles ja que el d’enguany, per les situació sanitària es pot preveure una càrrega superior de treball, respecte processos anteriors. - Tal i com ha passat en anteriors dispositius es pot preveure un major número d’incidents, tant a la constitució de les meses electorals com a l’hora de l’escrutini, però també durant la franja horària on s’hagi de garantir el dret de vot de persones COVID-19. - Torns de treball:
  • L’escamot de Dia s’imputarà de 06:00 a 18:00, però treballarà 8 hores garantint-se dins la seva jornada de treball, 4 hores per anar a votar.
  • L’escamot T/N de 18:00 a 06:00 torn normal.
  • L’escamot que el dilluns 15 treballa de tardes, se li planificarà el dia 14 de 10:00 a 22:00 i treballaran de 14:00 a 22:00 (amb les 4 primeres hores per anar a votar).
  • L’escamot que dilluns 15 treballa de matins se li planificarà el dia 14 de 06:00 a 18:00, però treballaran de 06:00 a 14:00 (amb les 4 darreres hores per anar a votar).
  • L’escamot que dilluns 15 treballa de nit se li planificarà el dia 14 de 10:00 a 22:00 hores, però treballaran de 14:00 a 22:00 (amb les 4 primeres hores per anar a votar).
  • Els efectius amb horaris partit o de dilluns a divendres treballaran el dia 14 amb seqüència de 8 hores però planificades 12 (o bé de 06:00 a 14:00 o de 14:00 a 22:00), igual que ARRO i BRIMO.
- Tots els efectius policials disposaran de guants, mascareta i gel desinfectant. Alhora i especialment durant la franja horària on puguin anar a votar les persones confinades per positiu o per contacte estret es garantirà que els efectius policials disposin dels mateixos Equips de Protecció Individual que la resta de persones membres de les meses electorals, així com també els efectius de Policies Locals. - Les persones especialment sensibles (malgrat en un inici s’havia previst fer funcions a la comissaria) finalment s’ha decidit no fer-les treballar en el dispositiu. - Les persones membres del cos amb reducció de jornada se’ls garantirà el seu horari reduït. - Es donaran les pautes i les indicacions per tal d’evitar l’aglomeració de personal tant a les entrades, com a les sortides del torn. Per tant és important que cadascuna de les dependències policials (en funció dels recursos a gestionar) tingui clares les seves necessitats i indicacions. - Des de la Comissaria General Tècnica es donaran les mateixes pautes operatives respecte els incidents que durant la jornada es puguin anar succeint. - En relació als relleus no caldrà que aquest es faci al mateix col·legi electoral. Per tant, un cop finalitzat el servei de matins es podrà abandonar el punt de votació sense necessitat que sigui cobert pel torn entrant. - Respecte la neteja i desinfecció de les dependències policials es farà la petició per reforçar el servei de neteja. - Hi haurà una màxima dotació de portàtils i quedarà garantida la comunicació de tots els binomis participants en el dispositiu. - En relació a la compensació per participar en el dispositiu d’eleccions, des del SAP-FEPOL hem reclamat saber quina serà. Al respecte ens han informat que aquesta rondarà els 36 euros bruts. Des del SAP-FEPOL el 4 de novembre del 2020 ja vam presentar un escrit reclamant la modificació normativa que permeti una millor compensació per participar en el dispositiu d’eleccions. Ja llavors denunciàvem les diferències per participar en un dispositiu d’eleccions estatals a l’autonòmic i reclamàvem una actualització d’aquest concepte. Des de la Sub-direcció general de recursos humans han intentat i recordat a Vicepresidència i Economia la necessitat reclamada per la nostra organització sindical, però finalment no s’ha considerat. No obstant hores d’ara es continua treballant per fer una modificació del Decret que determina la compensació econòmica. És per això que SAP-FEPOL reclama que (al no poder ser compensats per dues vies i en tant que 36 euros bruts son una misèria) es renunciï a la compensació marcada per la normativa actual i es pagui íntegrament el dispositiu amb hores extraordinàries. - Des de la nostra organització sindical hem demanat una interlocució constant per tal de traslladar totes aquelles incidències que els efectius policials ens vagin manifestant durant el transcurs de la jornada. Aquesta serà assumida per la Sub-direcció general de recursos humans. Aquests han estat els punts tractats a la reunió. Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb els nostres delegats i delegades. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-16/2021 
DATA:28 de Gener de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto