COMUNICATS 
SAP-FEPOL impugna les bases del concurs general per vulneració dels drets de les persones participants 
Des de la nostra organització sindical no entenem com, de manera incomprensible, la meritació del PGA-07 de l'exercici 2020-2021 no és tinguda en compte. Més quan no fer-ho així atempta contra els interessos i els drets de les persones membres del cos de mossos d'esquadra de la 26a promoció, contradint a més les pròpies base publicades. 
 
Barcelona, 21 de febrer de 2022.-
 
El passat 10 de febrer del 2022 ha estat publicada la Resolució INT/223/2022, de convocatòria mitjançant concurs general, per a la provisió de llocs de treball de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de mossos d’esquadra.

Sobre aquesta convocatòria, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) va presentar propostes de millora de les bases del concurs, apostant clarament per incrementar la puntuació de l’antiguitat i l’experiència professional. Malgrat les nostres propostes i malgrat una àmplia majoria d’organitzacions sindicals compartien el nostre criteri, l’Administració finalment va tirar pel dret i de totes les propostes presentades per la nostra organització sindical, no se’n va arribar a acceptar cap.

Així i finalment, les bases publicades han estat aquelles que l’Administració ha volgut imposar. No obstant fer-ho així, des de la nostra organització sindical hem de denunciar que les bases publicades vulneren els drets de les persones membres del cos de mossos d’esquadra de la 26a promoció. Per què?

El punt 6 de les bases sobre el concurs remarca que “la valoració dels mèrits es fa mitjançant les dades que consten a l’expedient personal a l’aplicació de la Gestió de Personal de la PG-ME i es valoren amb referència a l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds de participació”.

Malgrat la claredat d’aquest redactat el punt 6.1.2 de les bases del mateix concurs sobre la valoració del treball desenvolupat estipula que aquesta “s’obté de la puntuació dels exercicis 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020 del Pla general d’avaluació”.

En aquest sentit, les persones membres del cos de mossos d’esquadra de la 26a promoció, malgrat haver estat valorades amb el seu PGA-07 per a l’exercici 2020-2021 veuran com, de manera incomprensible (perquè no ho contemplen les bases), aquesta valoració no serà tinguda en compte.   

Des de la nostra organització sindical considerem que el punt 6.1.2 contradiu de manera ferma el punt 6 de les mateixes bases i per tant, d’haver estat valorat l’exercici en qüestió i d’haver estat introduït (com així ha estat) a l’aplicació de la Gestió de Personal de la PG-ME, aquest exercici hauria de computar-se com a mèrit per a la promoció afectada.

És per això que des del SAP-FEPOL  anunciem que s’han impugnat les bases del concurs general a fi i efecte de corregir una situació que no s’hauria d’haver produït. Ho hem fet a títol col·lectiu i ho farem a títol individual per a totes aquelles persones afectades i afiliades a la nostra organització sindical, les quals ja es poden posar en contacte amb els delegats i les delegades que SAP-FEPOL té a les comissaries.

A l’efecte, l’Administració encara és a temps de corregir i esperem que, per una qüestió tant objectiva com la que es reclama, no s’obligui a tota una promoció a presentar recurs contenciós-administratiu.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-27/2022 
DATA:21 de Febrer de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto