COMUNICATS, ESCRITS, TRÀNSIT 
Ha passat el 2022 i encara no tenim el concurs de trànsit 
Malgrat segons el cronograma informat en el Consell de la Policia, l'Administració havia de convocar el concurs durant la setmana del 14 de novembre, hem arribat a finals d'any i l'especialitat de trànsit encara no té coneixement de quan es convocarà el procés. És per això que la nostra organització sindical (a més de portar aquest punt novament al Consell de la Policia) ha reclamat per escrit la publicació immediata del concurs de provisió. 
 
Barcelona, 10 de gener del 2023.-
 
Fruit de l’acció sindical del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) el Departament d’Interior va decidir finalment no tancar el 30% dels sectors de trànsit. De manera immediata a aquesta decisió, el mateix mes de març del 2022, la nostra organització sindical instava a la Direcció General de la Policia en el Consell de la Policia, a dimensionar de nou l’especialitat, a fi i efecte de recuperar els efectius que havien abandonat trànsit i acabar així, amb el problema de la manca d’efectius.

Per altra banda, l’Administració es va comprometre (segons el darrer cronograma) que el concurs oposició per a l’especialitat sortiria publicat la setmana del 14 de novembre del 2022. No obstant, passada la data esmentada i iniciat l’any 2023, el concurs de trànsit ni ha sortit publicat, ni tampoc tenim cap noticia al respecte.

És per això que la nostra organització sindical (a més de portar aquest punt novament a la sessió ordinària del Consell de la Policia del proper 13 de gener) ha tornat a reclamar per escrit, la necessitat de dimensionar de nou la plantilla de trànsit i de publicar de manera immediata el concurs de provisió.

No és de rebut tampoc que els efectius de trànsit vegin com s’incompleix la previsió i el cronograma d’un concurs tant necessari com el seu. No és de rebut per exemple, que sectors com el de Mataró tinguin escamots de quatre efectius, amb els quals no es cobreixi els mínims necessaris i no es garanteixi el gaudiment de permisos o d’altres mesures de conciliació de la vida familiar amb la laboral. 

I no és de rebut tampoc, que sectors com els de Girona es vegin en l’obligació de cobrir altres sectors limítrofs com el de Sant Feliu o el d’Olot. I menys, quan per decisió unilateral de l’Administració, es van modificar els àmbits d’actuació ordinari dels sectors i les compensacions econòmiques que preveia la normativa fossin modificats per la Instrucció 4/2020.

Per tot plegat, des del SAP-FEPOL exigim la convocatòria urgent i immediata del concurs oposició de trànsit. Un concurs que per la manca d’efectius que pateix l’especialitat ha de superar la previsió inicial de cent setanta-una (171) places. Alhora, en l’escrit presentat avui, hem reclamat la modificació de nou de la Instrucció 4/2020 i la recuperació dels criteris anteriors respecte els àmbits d’actuació ordinari a l’efecte de generació d’indemnitzacions per raó de servei.

Esperem que, havent rebut l’escrit presentat avui i havent tingut coneixement del present comunicat, l’Administració ens doni resposta en el proper Consell de la Policia, de quan es publicarà definitivament el concurs, de quina serà la seva previsió de proves i resolució i de quantes places estarà format.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-4/2023 
DATA:10 de Gener de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies