GIRONA, ESCRITS, ORDRE PÚBLIC 
SAP-FEPOL denuncia a la Inspecció de Treball l'estat de les instal·lacions d'ARRO Girona 
Després que l'any 2018 s'instés a l'Administració a solucionar qüestions que atempten contra la seguretat i la salut de les persones que hi estan destinades avui SAP-FEPOL, davant la inacció de l'Administració, ha posat en coneixement de la Inspecció de Treball les deficiències denunciades ara farà un any. 
 
Girona, 12 de juny del 2019.-
La Secció Sindical de Girona, juntament amb la Secretaria d'Ordre Públic del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) han denunciat davant la Inspecció de Treball l'estat de les instal·lacions on a dia d'avui es troben els efectius destinats a l'Àrea de Recursos Operatius, Canina i TEDAX d'aquesta Regió Policial. Davant del silenci i inacció de l'Administració després que el juliol del 2018, la nostra organització reclamés per escrit a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior les millores necessàries que oferissin a les persones treballadores unes condicions de treball òptimes,  avui mateix hem posat en coneixement de la Inspecció de Treball de la Seguretat Social, l'estat d'unes instal·lacions que sobre normativa, incompleixen fins a set (7) reials decrets en matèria de seguretat i salut, així com també la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals. Mala regulació de la temperatura de les dutxes, riscs per contacte elèctric i riscs de caigudes al mateix nivell, manca de senyalització i llums de sortides d'emergència, manca també d'extintors, espai insuficient per guardar les pertinences i la uniformitat dels efectius policials i espai insuficient entre els propis armariets dels vestidors són algunes de les principals deficiències denunciades avui a la Inspecció de Treball. Amb un exhaustiu informe, la nostra organització sindical també ha reclamant a la Inspecció de Treball una ràpida actuació sobre unes instal·lacions que no van ser construïdes per a desenvolupar-hi les tasques que s'hi realitzen, denunciant aspectes tant bàsics com els incompliments que  la Subdirecció General de de Prevenció de Riscos i Salut laboral està realitzant sobre el control i la prevenció de la legionel·losis, en tant que fa gairebé dos anys que no s'estan realitzant els controls oportuns de prevenció. Des de la nostra organització sindical esperem que, davant la contundència de l'informe i dels continus incompliments normatius, el Departament d'Interiorno esperi a la resolució de la Inspecció de Treball i a l'efecte,  actuï d'ofici amb la diligència necessària que permeti deixar de posar en risc la salut i la seguretat de les persones queestan destinades a aquestes instal·lacions.   
DATA:12 de Juny de 2019
FITXER:Denuncia.pdf
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto