PONENT, COMUNICATS 
Reunió Regional de la RP de Ponent de 30 de maig 
El passat 30 de maig va tenir lloc la darrera reunió entre els caps regionals de Ponent i les organitzacions sindicals de la RP de Ponent. En aquest comunicat us traslladem quines són les qüestions tractades 
 
Lleida, 4 de juny del 2019.-
En data 30 de maig ha tingut lloc la darrera de les reunions que de manera periòdica es fan entre els representants sindicals i els caps regionals de Ponent. En aquest document us traslladem dels punts més rellevants tractats. - Regió Policial:
 • Efectius a la RPP: Actualment el nombre d’efectius a la regió és de 966 (contant amb els que es troben destinats a serveis centrals però treballen a Ponent).
 • Denegació dels AP’s: Ens tornen a adreçar a la subdirecció de recursos humans per tal que ens facilitin aquestes dades. Imagineu com ha de ser de greu la situació actual per que no tinguin valor de donar-nos les dades directament a la regió, tal i com es feia abans.
 • Neteja vehicles: Tornem a repetir la queixa de la manca de neteja que hi ha als vehicles de la Regió. Ens manifesten que per tal de millorar-la ara es disposa a la comissaria de Lleida de vals de neteja per una empresa local per reforçar el sistema que ja es tenia i es manté. A la resta de territori es continua amb el mateix sistema que abans.
 • Dotació de vehicles a la regió: Ens comuniquen que actualment es disposa de 156 vehicles i encara no tenen data de renovació del parc mòbil. Pel que fa als vehicles sinistrats o avariats (4 en total) no hi ha previsió de substituir-los de moment, si més endavant fos necessari ho valorarien.
- ABP Lleida:
 • Properes actuacions d’infraestructura a la comissaria de Lleida: Actualment estant pendent d’instal·lar una protecció solar a l’edifici que millorarà la visibilitat de la porta i la temperatura de l’edifici. També s’està treballant en un projecte per ampliar la comissaria.
 • Equip personal de protecció (EPI) pels agents que han de treballar en l’investigació d’incendis (Unitat d’Investigació): Estan pendents de canviar la instrucció per tal de determinar qui ha de fer aquesta tasca. Mentre no es tingui la nova instrucció i tampoc es disposi de la protecció necessària, no es demanarà a cap agent que consideri que no es segur, que entri a cap lloc per investigar un incendi.
 • Manca de caporals a la UI Segrià: Coneixedors del problema, ja s’ha convocat una plaça per cobrir a la UI i en cas que fos necessari es convocaria una segona.
- ABP de Cervera:
 • Vestidors femenins de la comissaria: Actualment es troba en tràmit i és la comissió d’infraestructures qui te la informació. Ens adreçarem a aquesta comissió per demanar explicacions.
 • Nombre total d’efectius a Cervera: Ens trobem amb un greu problema d’efectius a la Segarra i l’Urgell que afecta directament a les patrulles que surten al carrer. Ens manifesten que són conscients i que miraran de solucionar-ho una vegada es disposi dels efectius que han de sortir de la SRCO.
- ABP de Balaguer:
 • Manca de pilones de seguretat a l’exterior: Ens demanen que especifiquem el nombre de pilones i la col·locació de les mateixes per tal de poder demanar-ho a la comissió de seguretat.
 • Previsió d’augment d’efectius a l’ABP: Davant de la situació actual de la comissaria i la dificultat per cobrir els torns de nit, demanem que s’incrementi la dotació. Ens manifesten que no tenen intenció de fer-ho a curt termini.
- CD de Mollerussa:
 • Petició del trasllat de detinguts a la CD de Lleida: No hi ha cap problema per aquests trasllat, de fet ja s’està fent. En el cas que el detingut es faci de nit es mirarà de traslladar igualment i fer els tràmits de la declaració a Lleida.
 • Futura comissaria de l’ABP Pla d’Urgell – Garrigues: De moment s’ha inclòs a les inversions del 2019 una partida per la redactar del projecte, però no es té cap novetat al respecte diferent a la resposta de la darrera reunió.
- Altres:
 • Incompliment de terminis a la denegació de permisos: Per part d’alguns serveis de suport no s’està complint els terminis per denegar els permisos per assumptes personals. Respecte aquest tema us informem que tal i com s’estableix a la Instrucció 7/2008 sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals: “En cas que la persona funcionaria no rebi la resolució en el termini de 7 dies hàbils des de la seva sol·licitud, la petició s’entendrà estimada” Per tant, no sou vosaltres els que teniu que preguntar a les oficines de suport si no que des del servei us han de notificar la resolució. I en cas que no us diguin res, el permís està estimat!! En el cas de les hores acumulades, el termini màxim per resoldre és el mateix, i el silenci també es estimatori.
Aquest han estat els principals punts tractats a la reunió, si teniu qualsevol dubte podeu adreçar-vos als nostres delegats.   
NÚMERO DE COMUNICAT:C-78/2019 
DATA:5 de Juny de 2019
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto