METROPOLITANA NORD, COMUNICATS 
Reunió Regió Policial Metropolitana Nord de 14 de novembre 
Reunió entre els comandaments policials de la regió, els caps d'administració i les organitzacions sindicals. 
 
Granollers, 16 de novembre del 2018.-
En data de 14 de novembre ha tingut lloc la darrera reunió entre els Caps de la Regió, el Cap d’Administració regional i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts tractats:
 • OAC Calella.
Després de les denúncies interposades per SAP-FEPOL s’han fet un seguit de millores en l'edifici com són la col·locació de fitons i de vinils als vidres que preserven la intimitat de les dependències, la reparació de l’aire condicionat i la col·locació de la senyalització d’emergència. No obstant encara resten per fer les millores als lavabos, al paviment que hem tornat a reclamar. Per últim hem posat de manifest que en cas que calgui obrir qualsevol nova dependències, abans que els efectius comencin a treballar-hi, es tinguin en compte les mesures de seguretat i salut laboral, així com també el pla de prevenció antiterrorista.
 • ABP Badalona.
Es comenta que falten fundes de portàtils, que s’ha comprovat que són una quinzena i que es portaran en breu, un cop demandes.
 • CD Ripollet.
En relació a l’escrit fet per SAP-FEPOL sobre la construcció d’una benzinera al costat de la comissaria, es demana, si per part de la Regió tenen alguna novetat, ja que a dia d’avui, no s’ha rebut cap resposta per escrit sobre els fets sol·licitats. Es comenta que s’ha fet un informe, que a l’hora, s’ha remés a infraestructures per tal d’aplicar mesures correctores per part de l’Ajuntament per minimitzar els riscos.
 • CD Sant Celoni.
Sobre la demanda feta per SAP-FEPOL, en la reunió regional del mes de juny del 2018,  sobre l’actualització del pla SECTOR sobre riscos químics se’ns informa que s’està fent tot el recull de dades per l’actualització de les empreses i productes que s’utilitzen. Un cop fet el recull es realitzarà el nou pla de risc químic, amb coordinació amb bombers.
 • ABP Mataró.
En relació als problema de plaga de mosquits el responsable d’administració ens comenta que, per solucionar aquest problema es fa conjuntament amb els serveis de neteja, manteniment i plagues. Sobre una de les empreses, DOMINION de manteniment, s’estan tenint molts problemes perquè no està complint amb les tasques per les quals va ser contractada. Per part de SAP-FEPOL s’ha exigit que es solucioni aquest problema de manera immediata. Respecte la porta d’accés i la zona freda ja s’ha solucionat el problema. En relació a les “tàblets”  se’ns informa que estant al corrent de les mancances i ja s’ha demanat que es facin millores en el sistema per tal que sigui més àgil i pràctic. En referència a la manca de suport de la PL de Mataró es posa en coneixement dels reposables de la regió. Aquest manifesten que es tracta d’un aspecte relacionat amb la voluntat política de l’ajuntament on prioritzen altres serveis de la seva competència. Pel que fa a la seguretat de la zona d’aparcament, on han aparegut objectes punxeguts llençats des de l’exterior, es torna a posar de manifest la necessita de fer un sistema de coberta que protegeixi els vehicles, tant els policials com els dels agents.
 • ABP Rubí.
Sobre l’alt volum de carrega de feina de l’efectiu que està a porta es demana que s’instal·li un sistema per obrir la porta als efectius que entren durant el canvi de torn. Per part d’administració es comenta que aquest aspecte es vol contemplar en l’auditoria sobre el nivell 4 antiterrorista.
 • ABP Sabadell.
Sobre el criteri de planificació dels AP a USC es comenta que s’incompleixen els criteris de la instrucció per donar-los. Des de la regió es comenta que s’ha parlat amb el responsable i que aquest vol fer una gestió personalitzada dels AP. SAP-FEPOL manifesta la seva discrepància amb aquest fet ja que es disposa d’una reglamentació que cal complir. També es fa saber que a SALA EGARA no es fa pública la puntuació dels AP de Nadal. Es demana la col·locació d’un sistema per penjar les armilles antibales en el vestidor per tal que aquetes es puguin eixugar.
 • Felicitacions i condecoracions.
Es demana si es poden saber els motius de les felicitacions i medalles. Es comenta que no és possible per un tema de protecció de dades, que en tot cas es pot plantejar la creació d’una comissió amb els sindicats per tal de donar transparència.
 • Protecció Santa Coloma de Gramenet.
Per part de SAP-FEPOL, es posa de manifest la problemàtica que comporta aquesta protecció. Per un costat, la persona a protegir no col·labora en la seva protecció, per altra l’enorme manca d’efectius fa que el servei s’hagi de dur a terme des de altres destinacions molt allunyades de Santa Coloma de Gramenet, amb tots els inconvenients que això suposa a l’hora de fer els relleus, àpats, etc.. A més a més, davant de la manca de col·laboració per part de la persona protegida es demana, què cal fer per part dels efectius quan la Sra. es posa en risc?. Els responsables de la regió informen que estan fent un document per tal que Sra. el signi per casos on no es pot garantir la seva seguretat per culpa de la seva actitud. També es vol dotar als efectius de targetes de transport públic per que puguin fer el servei amb les màximes garanties possibles.
 • Problemàtica menors no acompanyats (MENA)
Per part de SAP-FEPOL es posa de manifest la nostra preocupació per l’alt volum de menors que estan a les comissaries i es fa un especial incís en qui és el responsables d’aquests menors. Per part del responsable de relacions sindicals del Departament s’informa que el tema es tractarà en el proper Consell de la Policia, que tothom es conscient de la problemàtica. Insistim en que NO es pot traslladar la responsabilitat als efectius que estan treballant i demanem que es donin instruccions clares sobre com actuar amb aquest menors.
 • Mesures de seguretat segons nivell 4 del Pla de Prevenció Antiterrorista.
Per protegir la seguretat dels efectius de la regió, SAP-FEPOL no farà constar en aquest comunicat els extrems parlats durant la reunió. A tal efecte se us proposa que, d’aquesta qüestió en parleu personalment amb els nostres delegats i delegades.
 • Legionel·losi.
Els diferents delegats de SAP-FEPOL han pogut comprovar, in situ, que contradient al que estableix la normativa, no hi ha els fulls de seguiment de control a les comissaries. Per part dels responsables es comenta que els controls estan fets i que per un problema d’organització no estan els fulls de control on haurien d’estar.
 • Recollida de marihuana.
S’informa que no cal que estigui seca per portar-la, que un cop recollida i pesada, fins hi tot estant molla, es porti directa al dipòsit habilitat amb caixes de cartró.
 • Infraestructures, mobiliari i vehicles.
Sobre el mal estat del mobiliari, edificis, obres que manquen per realitzar des de fa molt de temps, demanen als responsable d’administració en quin estat es troben. El responsable d’administració insisteix que tenen un greu problema amb l’empresa de manteniment DOMINIOM ja que aquesta no està complint amb els termes establerts pel que fa al manteniment dels edificis. A més, comenta que el Departament té un greu problema pressupostari degut a la manca de finançament per part del Departament d’Economia i que desconeix quan es podran dur a terme algunes obres previstes des de fa molt de temps. - ABP Terrassa, Barberà i altres: No es disposa de partida pressupostaria per comprar noves cadires s’ha denegat des del Departament d’Economia - ABP Mollet del Vallès: Totes les mancances denunciades per SAP-FEPOL s’intenten reparar, però DOMINOM no compleix com ja hem comentat anteriorment. També, es vol incloure una partida per reposar la maquinaria d’aire condicionat, però no se sap quan pot ser. - Càmeres i pilones en diverses comissaries: No estan licitades i es desconeix quant es podrà fer. - CD Pineda de Mar:  Sobre les escales posteriors, que fa un any ens van dir que es farien en breu, tampoc estan licitades. - ABP Arenys de Mar: Sobre el mal estat del sistema d’aire condicionat i calefacció cal uns 20.000 € per la seva reparació i tampoc està licitat, ni es té previsió. - Vehicles: No hi ha cap previsió fins l’any 2019. - Armilles antibales per dones: Tal hi com va presentar SAP-FEPOL en el seu escrit sobre armilles que no s’adapten a la fisonomia de certes agents femenines es comenta als responsables de la regió. Des de la nostra organització mostrem la nostra indignació en tant que totes aquestes qüestions afecten la seguretat i la salut laboral dels treballadors i de les treballadores. Per tant, tal i com hem fet fins ara, continuarem denunciant aquestes qüestions a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social. No podem permetre que qüestions que afecten la salut laboral depenguin de pressupost. Aquestes han estat les qüestions tractades a la reunió. Per ampliar la informació podeu adreçar-vos a les nostres delegades i als nostres delegats. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-174/2018 
DATA:16 de Novembre de 2018
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto