COMUNICATS 
ANÀLISI de l’acord TRAMPA 
Llegeix detingudament tot aquest comunicat i valora l’engany que avui 31 de juliol alguns sindicats signaran amb l’Administració.   
 
Barcelona, 31 de juliol del 2023.-
 
Avui s’ha acabat per signar l’acord entre el Departament d’Interior i els sindicats representatius SPC, USPAC, CAT, SEGCAT, SICME i AFITCME. Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) escoltant al col·lectiu que representem hem decidit NO signar perquè ni de lluny, hores d’ara s’ha donat resposta a les reclamacions legítimes i històriques algunes d’elles, del cos de mossos d’esquadra.

Seran diversos els comunicats que des del SAP-SME-FEPOL es faran sobre la lamentable oportunitat que de moment (per la signatura d’alguns sindicats representatius) hem perdut per incrementar les retribucions de totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra i de reduir la nostra jornada de treball.

Però amb aquest comunicat volem explicar-vos què impliquen les mesures que avui, amb l’acord que s’ha signat, representen per als mossos i per a les mosses d’esquadra.

1. Mesures de conciliació i sobre permisos, vacances i reduccions de jornada:
Moltes de les millores que hi ha a l’Acord, ja es contemplen per a la resta de persones funcionàries de la Generalitat de Catalunya i per tant, només seria qüestió de voluntat política el seu reconeixement per al cos de Mossos d’Esquadra.  La resta de mesures d’aquest punt, es podrien haver acordat a la mateixa comissió del pla d’igualtat. Per tant, aquest punt, tot sencer, s’ha inclòs a l’acord per fer “bulto”

2.1 Complement específic variable (CEV)
Molt de compte amb aquest punt per què té molta tela. Per una banda ens posen unes graelles amb els imports que es cobraran pel treball en torn nocturn, en cap de setmana o en dates festives assenyalades. Ja de per sí, les quanties indicades no son precisament molt generoses en algunes situacions i d’altres no han estat ni incloses (exemple treball 12h de dilluns a divendres).

Percebre aquestes quanties comportarà l’anul·lació automàtica de diversos conceptes que fins avui veníem cobrant com son:
 
  • El complement de nocturnitat (ja no ens pagaran el treball nocturn) que son 28,96 pel torn de 8 hores nocturn o 30,77 pel torn de 8,30h nocturnes.
  • El MOIN (anomenat per alguns val menjador) que son els famosos 8,21 euros per treball de 12 o més hores en cap de setmana. Ja no el cobrarem tampoc.
  • El coeficient multiplicador de 1,50 que compensa el fet de treballar en festiu assenyalat també se’ns deixarà d’aplicar. Cal recordar que aquestes hores tenen un impacte econòmic que cal tenir en consideració (hores són diners)
 
Si agafeu i feu números del que ens donen i del que ens eliminen, en la majoria de casos es surt guanyant, cosa que ha de ser així en una Mesa de negociació per assolir millores. No obstant, tenint en consideració el que es percep actualment, aquestes millores econòmiques són insuficients.

Per tant, en aquest punt 2.1, se li està posant en safata a l’Administració poder dir que s’ha millorat en retribucions quan realment fins i tot en alguns casos s’estalviaran diners.

2.2. a) Guàrdies no presencials (CEV GNP)
Actualment les GNP es compensen a raó de 12 minuts per hora de guàrdia. Això, en euros equival a 5,65 euros. Doncs atenció, perquè amb la signatura de l’Acord les GNP es passen a pagar a raó de 3 euros entre setmana i de 5 euros els festius. Es perden 2,65 euros/hora i 0,65 euros/hora respectivament. Alguns sindicats signaran que estan d’acord a cobrar menys del que es compensa actualment per a fer les guàrdies no presencials.

A més, des del SAP-SME-FEPOL hem reclamat que es compensin tots els festius, inclosos els diumenges (reconeguts com a festius per a tota la classe treballadora). Una demanda que finalment (tant per l’Administració, com pels sindicats signants) no s’ha acabat de considerar.

2.3. Especial responsabilitat (CEV responsabilitat)
En aquest punt, hauríem d’estar satisfets perquè per fi es premiarà econòmicament a aquelles persones que assumeixen tasques de categories superiors.
Per començar però, això només s’aplicarà en el cas d’assumir funcions de cap de torn de Seguretat Ciutadana o cap de torn regional de Trànsit. No s’aplicarà en tota la resta de figures assimilades en les que també s’assumeixen responsabilitats que no et pertoquin.

Un altre problema està en que el fet de poder assumir aquestes responsabilitats anirà sota criteri de mèrit i capacitat. Això vol dir que on fins ara sempre “pillaven” els mateixos, ja fos el més antic etc., ara ja no serà així.

Per tant, els que fins ara han “pillat” i que haurien de seguir sent ells els responsables (Si volen voluntàriament) però essent compensats, en molts casos aquesta sort recaurà sobre altres persones. Totalment injust!! Per altra banda, la mesura és vigent fins 2030 i per tant, no és una mesura consolidada al CME. 

3. Assistència a declaracions judicials
L’assistència presencial a un judici es compensarà amb 150 euros i la de videoconferència, amb 90 euros. Fins aquí podríem pensar que la mesura és correcta, però compte:

En primer lloc, cada vegada més, les videoconferències substituiran a les declaracions presencials, amb la qual cosa, s’acabaran imposant els 90 euros per davant dels 150.

En segon lloc, aquestes compensacions seran tipus indemnització per raó de servei, amb la qual cosa no s’aniran revisant a l’alça cada any com si que passa amb les retribucions. Anirem perdent nivell adquisitiu any rere any.

I la “trampa” grossa està en què al ser una indemnització per raó de servei, doncs és incompatible amb d’altres indemnitzacions. Així doncs, els quilòmetres que s’hagin de fer per anar al jutjat, van a càrrec del treballador/a. Totes aquelles persones que viuen lluny d’on treballen i per tant, lluny del jutjat en qüestió, hauran de posar de la seva butxaca el cost del desplaçament, pàrquings i peatges que l’any vinent tornaran a haver-hi, i no només a autopistes sinó també a autovies i, tot plegat, anirà a restar dels 150 euros.

Per altra banda i amb l’objectiu de no generar dubtes i/o aplicacions no adequades que generin possibles prejudicis a l’hora de compensar, vam exposar que calia afegir al “sobre planificació de festa” que figura al redactat de l’acord, la frase “en torn lliure de treball” ja que de no ser així, es podria interpretar que el dia que treballes de tarda o nit i vas a judici al torn lliure de servei de matí no t’han de compensar per què no és sobre planificació de festa. Curiosament, no ens van acceptar l’esmena i això creiem que pot portar problemes interpretatius.

4. Passi del grup C1 al B de l’escala intermèdia
S’acorda instar el Govern a desenvolupar-ho en el termini màxim de dos anys.
Mireu, en l’acord de jubilació de 2020 ja es va acordar això mateix. Estem a 2023 i no s’ha complert el que deia aquell acord i ara es torna a acordar?

9. Increment retributiu de la família professional d’investigació
Els llocs base de la família professional d’investigació s’incrementen un nivell retributiu:

- Nivell 2 passen a classificar-se com nivell 3.
- Nivell 3 passen a classificar-se com nivell 4.

La veritat que és una mesura que aplaudim per que l’especialitat d’investigació s’ho mereix. Però cal analitzar una mica més enllà....

És que altres especialitats no ho mereixen? Cal generar greuge entre especialitats? I realment, incrementar el nivell als especialistes d’investigació resoldrà els greus problemes que pateix aquesta especialitat?

Després dels detalls de l’acord, passem a analitzar de forma més breu qüestions més genèriques però greus:
Mentre alguns sindicats del CME signaran aquest Acord de mínims, els bombers ja han signat un nou Acord. I dels més de 3000 euros que ja ens treien a l’inici d’aquestes negociacions, resulta que ara passaran a estar ja a més de 5500 euros per damunt del que cobra un moss@. I tot i així, alguns sindicats signaran l’Acord. A més, els bombers, cobraran l’augment retributiu de l’acord que es signa. En el cas dels moss@s, cobraran els increments una part del col·lectiu, no totes i tots.

Si estem malalts, de vacances, etc., tampoc es surt afavorit en absolut per aquest Acord.

Aquests mateixos sindicats que signaran l’Acord, volen lligar la pujada retributiva “grossa” al pla de carrera. Un pla de carrera, que anirà per trams i, que per tant, implicarà que no assolim la pujada retributiva sencera fins haver superat tots aquests trams, és a dir, 25 anys.

Aquests sindicats que signaran l’Acord, se’n refien de que més endavant es signarà algun altre acord favorable per al CME en matèria retributiva. Els qui porteu uns anys al CME us refieu de la paraula de l’Administració?

I per acabar, és evident que era molt important que els sindicats haguéssim estat units per aconseguir un gran acord com va passar el 2020 o amb l’Acord de jubilació. Nosaltres vam insistir en diverses ocasions d’anar tots a una, però la resta de sindicats van refusar aquesta possibilitat, i fins i tot, van fer accions desmobilitzant al col·lectiu enfront les concentracions que nosaltres estàvem convocant. Per què ha estat així? Que els hauran ofert a canvi? ...

Nosaltres seguirem treballant per poder assolir un acord com toca, en el qual puguem cobrar més i treballar menys, que és l’objectiu que perseguim des de l’inici de les negociacions. I una vegada assolit aquest objectiu de cobrar més i treballar menys per a tots els membres del CME, mirarem de negociar un pla de carrera com cal.

Veurem si ens en sortim, perquè amb la signatura d’aquest Acord parcial de mínims, l’Administració ja haurà assolit el seu objectiu de voler la foto d’un Acord amb moss@s, fet que ens fa témer, que després serà difícil que es torni a obrir una negociació amb ganes i millores com tocaria.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-133/2023 
DATA:31 de Juliol de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies