Avís legal
Avís legal
 
AVÍS LEGAL
1. Titularitat
Aquest portal d'Internet és titularitat de SINDICAT AUTÒNOM DE LA POLICIA (SAP).
Cif G64886807.
Domicili: carrer Malats, 27, 08030 Barcelona.
Tel. 933 426 810.
Fax 933 426 811.
E-mail: sap@sap-mossos.cat

2. Objectiu
Aquest document té per objecte regular l'ús del web que SAP posa a disposició del públic.
La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena de l'usuari de totes i cada una de les condicions que estableix aquest Avís legal.

3. Ús correcte de la pàgina web
L'accés a aquest portal implica acceptar i conèixer les condicions i termes d'aquest Avís legal, i no pot utilitzar aquesta pàgina web o serveis prestats a través d'ells, per finalitats contràries a la llei o amb vulneració del que disposa la legislació vigent, aquest Avís legal, bons costums i ordre públic, o per qualsevol altra que pugui causar una lesió als drets de tercers.

L'usuari no podrà destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el web, així com a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés ni introduir-hi programes, aplicacions informàtiques, virus, o qualsevol altre dispositiu anàleg que puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de SAP o de tercers.

L'usuari no podrà fer mal ús de les informacions, missatges, gràfics, arxius ni de qualsevol classe de material accessible a través d'aquesta web.

4. Propietat intel·lectual i industrial
Aquest web i els seus continguts són propietat de SAP o de tercers que l'han autoritzada per al seu ús.

En cas que algun contingut sigui titularitat d'un tercer, es farà figurar la font i el seu autor, sempre respectant els seus drets sobre la mateixa.

Així mateix, aquest portal conté documents de caràcter legal, dels que no garantim que siguin reproduccions exactes i/o actualitzades.

L'accés a aquesta pàgina web no suposa adquisició de cap tipus a l'usuari sobre els continguts de la mateixa.

Es prohibeix la reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, transformació i transmissió dels continguts del portal, excepte autorització expressa del titular dels drets. No obstant, l'usuari podrà fer una còpia dels continguts en el seu sistema informàtic, sempre que sigui pel seu ús personal i sense fi comercial.

5. Accés a la web
L'accés a aquest web està subjecte a les condicions següents:

SAP no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o links a sistemes externs. Així mateix, no es podrà establir enllaços o links des d'altres pàgines web de tercers al portal de SAP, excepte que aquesta expressament s'ho autoritzi, sigui del mateix sector o tingui relació amb l’entitat externa.

SAP no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir- hi.

6. Responsabilitat

6.1 En l'accés a la pàgina web
SAP podrà interrompre l'accés a la seva pàgina web, a fi de realitzar el seu manteniment, actualització, control o per qualsevol altra causa, i s'exonera de qualsevol responsabilitat que es pugui reclamar per aquesta causa.

SAP no garanteix l'absència de virus, cucs, o qualsevol element que pugui causar danys al sistema informàtic de l'usuari o tercers. Tampoc es responsabilitza dels danys o perjudicis que es puguin produir pel mal ús d'aquest web per part de l'usuari o tercers.

6.2 En els enllaços o links
SAP pot contenir enllaços o links que permetin a l'usuari accedir a altres pàgines web. SAP s'exonera de qualsevol responsabilitat sobre els continguts d'aquestes pàgines externes. No obstant, en cas que tingui coneixement de la il·licitud del seu contingut, o que aquestes lesionin bens o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, SAP actuarà amb la diligència necessària a fi de suprimir l'enllaç corresponent.

6.3 En el funcionament de la pàgina web
Així mateix, SAP s'exonera de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar pel funcionament d'aquest portal, pel dany o pèrdua que s'esdevingués per motiu de la connexió, per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, així com també dels danys causats per terceres persones per intromissions il·legítimes o qualsevol altra causa aliena fora del control de SAP.

6.4 En la utilització de la pàgina web
SAP no es fa responsable dels comentaris que els usuaris exposin en la web. En cas de detectar-ne comentaris ofensius o que puguin ser contraris a la legislació vigent, aquest Avís legal, bons costums i ordre públic, o per qualsevol altra que pugui causar una lesió als drets de tercers, SAP es reserva el dret de moderació i eliminació immediata dels mateixos, amb les responsabilitats que es puguin derivar pel seu emissor.

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions, danys i perjudicis, i en definitiva, per qualsevol reclamació o acció legal contra SAP, quan siguin a causa de la utilització del web per l'usuari. Si és el cas, l'usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a SAP amb motiu de reclamacions o d'accions legals.

7. Legislació aplicable i competència judicial
La interpretació i execució d'aquest Avís legal, així com les condicions d'accés a la pàgina web, està subjecte a la legislació espanyola. Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués esdevenir-se entre SAP i l'usuari, seran competents els Jutjats i Tribunals que disposi la llei processal aplicable en vigor.

 
a les xarxes (segueix-nos)
 
Política de Cookies