METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
SAP-FEPOL reclama les mateixes garanties per als canvis de destinació provisional que té el concurs general 
La nostra organització sindical ha demanat a la SGRH que reconegui els mateixos dies de permís per canvi de destinació que tenen els efectius que guanyen plaça en el concurs general, per aquells que els mouen de manera provisional i per necessitats del servei 
 
Barcelona, 27 de març del 2023.-
 
La Secció Sindical de la RPMB del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha tingut coneixement que darrerament i per necessitats del servei s’han imposat uns canvis de destinació a diverses persones membres del cos de mossos d’esquadra.

Respecte aquests canvis, no serà aquesta la primera vegada que la nostra organització sindical ha denunciat manca de garanties, en comparació amb els drets associats als  canvis associats a concursos generals. I tal i com hem fet totes les vegades que ho hem denunciat, ens preguntem el per què.

Per què els canvis que es veuen obligats a assumir els efectius que ocupen una plaça provisional no tenen les mateixes garanties que les persones per exemple, que guanyen plaça en un concurs general? No es produeix la mateixa situació individual? No cal garantir el mateix dret (conciliació familiar) si la teva plaça l’ocupes de manera provisional?

Des de la nostra organització sindical considerem que (sigui per plaça definitiva o per plaça provisional) un canvi de destinació incideix igualment en la conciliació familiar i per tant, requereix del mateix temps per poder-se organitzar.

A aquest efecte recordem que en les bases que regulen els processos dels concursos generals s’estableix un article específic sobre la resolució de la convocatòria, el cessament i la presa de possessió segons la qual, aquesta darrera es realitza en compliment de l’article 15.2 del Decret 401/2006,de 24 d’octubre, sobre provisió del llocs de treball del cos de mossos d’esquadra.

Per què doncs, les persones que pateixen els mateixos canvis de destinació (malgrat segueixen ocupant una plaça provisional) no poden tenir els mateixos drets que els que contempla l’article esmentat en el punt anterior? Podria l’Administració contemplar-ho? Des de la nostra organització sindical considerem que podria i hauria de contemplar-ho.

És per això que des del SAP-FEPOL instem a la Subdirecció general de recursos humans que iniciï els tràmit oportuns per tal que aquelles persones membres del cos de mossos d’esquadra que es veuen obligades a assumir un canvi de destinació forçada tinguin els mateixos drets i les mateixes garanties que aquelles que assumeixen la seva destinació definitiva. Així mateix us reclamem que, respectant els dies que estan establerts per canvis de municipi i regió, es valori novament la possibilitat d’excloure el concepte de conurbació en aquests tipus de moviments.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-22/2023 
DATA:27 de Març de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies