COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Reunió de la Comissaria General d’Investigació Criminal de 29 de gener del 2023 
En la reunió d’ahir, SAP i SME vam tornar a reclamar la necessitat de constituir una Mesa de negociació exclusiva per a l’especialitat 
 
Barcelona, 30 de gener del 2024.-
 
En data d’ahir va tenir lloc la darrera, de les reunions periòdiques entre la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC), els Serveis d’Administració i les organitzacions sindicals del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts més rellevants.

Primer.- Projecte model territorial DPC-UTPC.
El proper mes d’abril es té la intenció d’implementar el nou organigrama dins de les unitats de policia científica i que aquestes passin a dependre directament de la DPC i no de la DIC om fins ara. Aquest moviment suposarà, entre d’altres canvis, la creació d’una Àrea de Coordinació Territorial i una Àrea Tècnica. Posteriorment, tal i com es va dir, s’afegiran els grups de policia científica bàsica. Encara falta el vist i plau per començar el projecte i per tant, es desconeixen els terminis. Actualment per part de l’operativa ho tenen tot fet, però manca enllestir la part administrativa (concursos, trasllats, formació...).

Segon.- Vacances a la família d’investigació i CGIC.
Segons la Comissaria Superior Tècnica (CSUTEC), el tema de les vacances està resolt arran del darrer acord signat per part d’alguns sindicats. Des del SAP i des de l’SME hem manifestat que ni molt menys el problema està solucionat, ja que fruit del mateix acord s’estan contemplant les previsions d’absències laboral dins del tant per cent.  

A l’hora, denunciem (tal i com així féssim per escrit) que els períodes de vacances han passat a ser de tres setmanes enlloc de quatre, amb una reducció de la gent que pot marxar a cada període. A més els períodes comencen en dies entre setmana enlloc de fer-ho un dilluns, tal i com seria lògic tenint en compte els horaris de treball de l’especialitat. Per tant hem demanat que es modifiquin aquests dos punts i es garanteixi així per als efectius de l’especialitat quatre setmanes de vacances, amb inici els dilluns.

Per part de la CGIC manifesten estar d’acord amb el que manifestem sobre les vacances i a més afegeixen el fet que algunes unitats exemptes de complir amb la permanència mínima han quedat fora en aquesta instrucció. La seva intenció és tornar a incloure-les.

Per tant esperem que la Subdirecció general de recursos humans prengui nota de les nostres demandes (escrites i verbals) i faci les gestions oportunes per tal que (amb el vistiplau manifestat per la CGIC) es compleixin les nostres demandes.

Tercer.- Valoració i regulació guàrdies no presencials.
Des el SAP i des de l’SME hem preguntat pel criteri i aplicació que es seguirà a partir d’aquest moment amb la planificació de les GNP. Per part de la CGIC ens manifesten que la seva intenció és fer visible i regular la disponibilitat que hi ha hagut fins ara i de fa molt temps per part dels efectius de l’especialitat.

Històricament i de manera “solidària” ens hem trobat que els efectius de l’especialitat han estat disponibles per a qualsevol tema o activació de manera gratuïta, ja que per ajudar als companys o pel bé de les investigacions sempre s’ha contestat al telèfon i s’ha anat al centre de treball en cas de necessitat.

La idea de la Comissaria general és reconèixer i regular aquesta disponibilitat, aplicant la GNP a tots els efectius que realment la fan i per tant que es compensi la penositat patida fins ara. El problema però, rau en la part administrativa que és qui realment ha de validar aquesta proposta i fer efectiva la planificació de les GNP a les diferents unitats.

Sembla que aquesta part administrativa no està per la labor i no té tant clara la necessitat de tenir gent disponible. Per tant, tornem a trobar-nos amb una planificació del servei feta per un departament que no es operatiu i que desconeix la realitat de la nostra feina.

De moment no ens poden donar més informació perquè estant pendent de la resposta definitiva i de l’autorització per planificar les GNP al territori. Des del SAP i des de l’SME estarem pendents de la regulació i no acceptarem que es planifiquin GNP encobertes sense compensació.

Quart.- Situació de les plantilles: pla d’actuació per les jubilacions i passi a segona activitat.
Des d’ambdues organitzacions sindicals hem preguntat si hi ha un pla d’actuació per prevenir el que d’aquí poc temps serà una evidència: l’edat dels efectius de les diferents unitats de l’especialitat. Actualment ens trobem amb plantilles amb una edat elevada que en poc temps començaran a demanar segones activitats i jubilacions. Per part de la CSUTEC manifesten que la renovació de la plantilla i per tant el seu rejoveniment s’ha de fer amb els concursos de l’especialitat.

Aquesta idea ens sembla molt bé però demanem alguna cosa més. No pot ser que els companys i les companyes marxin sense haver pogut formar a la nova plantilla, i això és el que passa amb el sistema actual de provisió. Si a més afegim que no hi ha interès en entrar a l’especialitat (tal i com es va veure al darrer concurs) tenim un problema greu que no es vol veure (i si es veu, no es vol resoldre).

Cinquè.- Situació actual de les hores acumulades.
No ens faciliten cap dada respecte a la situació d’hores acumulades que té actualment l’especialitat. Per part de la CGIC es diu que un dels problemes actuals és que la gent no vol gastar les hores, ja que (segons la seva informació) no s’estan denegant permisos per poder-les gaudir.

Per tant, en cas que algú tingui problemes en el gaudiment poseu-vos en contacte amb els nostres delegats ja que farem les gestions adients. Des del SAP i des de l’SME demanem que algú ens digui quin és el procediment a seguir amb les hores acumulades, si les hem de gaudir de festa o si les podrem utilitzar per avançar l’edat de jubilació per exemple.

Per una altra banda demanem que es paguin les hores perllongades i d’operatius com a hores extraordinàries, per tal de deixar d’acumular (com a hores ordinàries) d’ara endavant.

Sisè.- Pla de formació 2024.
El criteri de la CGIC es donar formació especialitzada i en mesura del possible fora de la ISPC, amb assistència a jornades o cursos universitaris entre altres. També treballen en la possibilitat de fer venir als especialistes en diferents matèries per donar formació als efectius del cos. Volen sortir una mica de la formació tancada d’anar a l’ISPC com sempre amb una formació que possiblement sigui més bàsica.

Setè.- Protocol plantacions marihuana.
Des del SAP i des de l’SME recordem l’informe d’Inspecció de treball de Girona on es deia que els mossos i les mosses no havíem de fer tasques de jardineria, ni d’electricitat en el desmantellament de plantacions de marihuana. A més hem tornat a recordar que els mitjans de transport de les plantes han de ser segurs i amb garanties per als efectius que ho facin.

Per part de la CGIC es torna a explicar el funcionament mitjançant CITCO per contractar empreses de jardineria i en relació als aparells se’ns manifesta que els aparells no es poden deixar al lloc i que s’han de tractar com a residus sòlids. Per tant no cal fer una desinstal·lació sinó simplement treure’ls.

Recorden que amb FECSA hi ha una molt bona relació i garanteixen el tall d’electricitat a la instal·lació per seguretat i que totes les seus regionals tenen un kit de podes, per anar a les plantacions amb garanties de roba i eines.

Per la nostra part tornem a reclamar que hi hagi un contracte amb empreses a totes les regions policials per tal que SEMPRE es pugui recórrer a professionals de la jardineria i dels aparells elèctrics que garanteixi la seguretat dels agents.

Vuitè.- Mesa de negociació pròpia.
Finalment, des del SAP i des de l’SME hem tornat a reclamar una Mesa de negociació exclusiva per la nostra especialitat, amb tots els departaments necessaris per poder avançar en la millora de les nostres condicions de treball.

Els horaris han de revisar-se per part de persones que treballen a investigació i no de gent que desconeix la realitat de la nostra feina. De la mateixa manera que no podem tenir la mateixa instrucció d’AP que altres unitats o que hem de disposar de material molt específic. Des d’ambdues organitzacions sindicals continuarem demanant aquesta mesa ja que considerem que és una de les actuacions claus per evitar la mort de l’especialitat a la que ens estan portant.

Aquestes han estat les qüestions tractades. Ja sabeu que per qualsevol consulta o suggeriment, ja sigui sobre aquests o sobre altres temes, teniu a la vostra disposició als nostres delegats d’investigació. Així mateix també podeu tenir més informació a l’APP Telegram al grup sap_investigació.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-19/2024 
DATA:30 de Gener de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies