GIRONA, ESCRITS 
Demanem una torradora o un forn per a la Comissaria de Lloret de Mar 
Des del SAP i des de l'SME, malgrat hauria de ser una qüestió a resoldre pels serveis d'administració regional, hem adreçat un escrit a la Subdirectora general de recursos humans per a què es doti a aquesta destinació d'un forn o d'una torradora. Així mateix hem reclamat una revisió del contracte d'adjudicació de les màquines de vènding ja que, segons sembla, és aquesta qui decideix si pertoca o no aquests tipus d'elements a les dependències policials  
 
Girona, 12 de gener del 2024.-
 
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem traslladat a la Subdirecció general de recursos humans la petició dels efectius policials destinats a la Comissaria de Lloret de Mar sobre la necessitat de dotar-la d’un forn o una torradora.

Som conscients que aquesta hauria de ser una petició que no seria necessària fer-la a la Subdirecció, en tant que podria ser resolta pels serveis d’administració regional. No obstant, si ho fem, és perquè precisament no hem estat capaços de resoldre-ho fins el moment.

El fet és que de gestions amb els serveis d’administració regionals se n’han fet. No obstant, la resposta que se’ns ha donat és que els forns o les torradores, les subministra l’empresa de “vènding” en els edificis on hi ha zona de custòdia de persones detingudes.

No obstant es dona la curiositat que la Comissaria de Lloret de Mar sí disposa d’àrea de custòdia de persones detingudes, malgrat quan el servei ho permet, aquestes son traslladades a la Comissaria de Blanes.

Sobre aquesta situació, des d’ambdues organitzacions volem fer les següents consideracions:
 
  1. Lamentem que el criteri per a dotar d’una comissaria d’aquests elements sigui el de si aquesta té o no, zona de custòdia de persones detingudes. No només cal garantir el benestar de les persones que resten privades de llibertat, sinó també el de les persones treballadores membres del cos de mossos d’esquadra, així com també el de la resta de la ciutadania.
 
Podem pensar que en qualsevol dependència policial es pren declaració també a persones que han estat víctimes de tot tipus de delicte la qual cosa, tal i com passa especialment amb les víctimes de violència de gènere, pot fer que la seva estada en dependències policials sigui perllongada.
 
  1. Lamentem que per una torradora o un forn ens veiem en la necessitat de fer tantes gestions. L’impacte pressupostari que té aquesta demanda sobre el pressupost del Departament d’Interior és absolutament ridícul i per tant hauria de ser una problemàtica d’immediata solució.
 
Som conscients que els comandaments de la Comissaria de Blanes han estat fent gestions per resoldre aquesta situació. No obstant han resultat totes infructuoses.
 
  1. Si veritablement (aspecte que desconeixem) tot depèn de l’empresa adjudicatària i del contracte que aquesta ha contret amb el Departament d’Interior, seria necessària la seva modificació.
 
Per tots els extrems esmentats, des del SAP i des de l’SME instem a la Subdirecció general de recursos humans a fer les gestions oportunes per tal que es doti a la Comissaria de Lloret de Mar del cos de Mossos d’Esquadra d’una torradora o forn, així com també que es revisi les clàusules del contracte d’adjudicació per tal que aquesta situació no es produeixi a cap de les dependències policials.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-8/2024 
DATA:12 de Gener de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies