COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Reunió amb la Comissaria General d’Informació de 15 de març de 2022 
Resum dels punts tractats a la darrera reunió de la Comissaria General d'Informació amb les organitzacions sindicals representaatives del cos de mossos d'esquadra  
Barcelona, 21 de març del 2022.-
 
En data 15 de març s’ha dut a terme la darrera reunió entre els sindicats representatius, la Comissaria General d’Informació (CGINF) i membres de l’administració. A continuació us resumim alguns dels punts tractats:
 
 • Canvis als equips de comunicació.
Aquesta petició afecta a diferents unitats de l’especialitat. Estan d’acord que cal millorar els sistemes actuals i per tal de solucionar-ho estan preparant un nou comunicat intern adreçat a la comissaria tècnica per aconseguir més i millor material.
 
 • Manca d’equipament:
Es tracta d’un tema recurrent i que s’ha parlat a la darrera comissió d’equipaments. Per part de la comissaria tècnica es va demanar que, juntament amb la CGIC, es faci un llistat de la necessitat de material que tenen.
 
 • Previsió del canvi d’unitats regionals a àrees.
Fa dos anys que es treballa el nou decret d’estructura i la petició de la comissaria es canviar les unitats a àrees. Al nou decret que ha de sortir aquesta petició continua en peu. La part que no queda del tot clara i que de moment no està contemplada, és que el canvi per àrees comporti un augment de la dotació de personal.
 
 • Petició vehicles nous diferents els de l’AIC i UI.
Aquest tema no depèn de la comissaria. L’únic que poden dir al respecte és que fa uns mesos es va demanar l’opinió sobre com haurien de ser els nous vehicles i dels de la CGINF és va dir. A més tenen constància que la nova flota serà de més qualitat que l’actual.
 
 • Informació sobre l’exclusió en relació als oferiments pels efectius d´informació
La prohibició de participació en alguns oferiment pels efectius que ocupen un lloc en alguna especialitat ho determina la comissaria tècnica, no ho decideix la CGINF. En aquest sentit la  resposta per part de la tècnica és que no es permet la participació perquè estaríem buidant una especialitat per omplir l’altra. En aquest sentit ens manifesten que la manera de fer un canvi d’especialitat o de família professional és la dels concursos.
 
 • Planificació de treball a la UPI a les jornades festives prèvies o posteriors a les vacances.
Per part del Cap de l’oficina de suport es dona una explicació al respecte del problema que exposem. Segons la seva interpretació tot i que el quadrant de treball d’aquesta unitat és el Q5 el seu règim horari es el de especial específic. Amb aquesta excusa justifiquen el canvi de festa a treball abans o després de vacances. Tot i que ens manifesten la intenció de garantir el gaudiment de la festa anterior i posterior a les vacances.

Per part del SAP-FEPOL manifestem el nostre desacord amb la situació actual donat que la instrucció de vacances determina la prohibició d’aquesta planificació i per molt horari especial específic que es tingui s’ha de garantir la conciliació familiar al màxim. Per tant continuarem denunciant aquesta mala praxi en cas de no modificar-la.
 
 • Vehicle de vigilàncies al Pirineu,
Són conscients de la mancança de vehicle però ens informen que la situació és temporal donat que actualment el vehicle de vigilància de la regió central està en molt mal estat. La situació ideal seria que cadascú tingues el seu i això es donarà en el moment que es renovi el parc mòbil.
 
 • Manca d´efectius a la unitat del Pirineu.
Després de fer la consulta amb el cap de la unitat d’informació del Pirineu  no consideren que hi hagi un problema d’efectius. Intueixen que la queixa ve per la dotació d’efectius a la Vall d’Aran però s’ha de tenir en compte que la situació social actual fa que no sigui necessari disposar de més gent. Tot i així també ens informen que amb el darrer oferiment d’LD es guanyarà un caporal.
 
 • Efectius en 2ª activitat.
Es continua en la mateixa línia que a la darrera reunió que és la d’aprofitar al màxim a la gent de l’especialitat per a les tasques que es puguin realitzar en segona activitat. La tècnica manifesta que el catàleg de 2a activitat ja té identificats els llocs de treball susceptibles de 2a activitat.
 
 • Complement especialitat més alt.
Des de la CGINF estan totalment d’acord en augmentar el sou dels companys i de les companyes de l’especialitat, però com tants altres temes no tenen decisió respecte aquest.
 
 • Concurs LD
Amb aquest concurs confien que es podran cobrir llocs que actualment són necessaris per donar les dotacions adients a les diferents unitats. En quant als terminis del mateix, ens informen que un cop publicades les llistes (es van publicar el mateix dia de la reunió) es farà un primer curs comença de 5 setmanes entre el 21 març i el 25 abril. Posteriorment es farà un segon entre el 16 de maig i el 20 juny.

Aquest és el resum dels temes tractats, per qualsevol dubte o augment de la informació teniu a la vostra disposició als delegats del SAP-FEPOL.  
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-47/2022 
DATA:21 de Març de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies