COMUNICATS 
Consell de la Policia de 22 de juny de 2022 
Resum dels punts tracats en la sessió que es va duu a terme ahir a les 16:00 hores. Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb els nostres delegats i les nostres delegades,  
 
Barcelona, 23 de juny del 2022.-
 
Aquests són els principals punts tractats durant sessió del Consell de la Policia, celebrada avui i que s’ha realitzat de manera presencial:

Primer.- Estat de les convocatòries:
Accés: Els/les agents que es troben en fase de pràctiques, finalitzen el 6 d’octubre. Aquells/es que es troben fent el curs de formació bàsica inicien les pràctiques el 22 d’agost. Les persones aspirants que es troben actualment a la convocatòria d’accés començaran el curs el pròxim 02 de gener del 2023.

Ascens: pel que fa a la convocatòria d’inspectors/es i intendents/es, realitzaran el primer el mes d’octubre. Els certificats mèdics es requeriran en el moment que hagin de passar a la fase de formació. Es duu a terme la reserva de plaça a dones.

La prova de capacitats es gravarà en àudio i vídeo. Es publicarà un oferiment per les persones que estiguin a la categoria que tinguin l’oportunitat accedeixin a les places per territori abans que les persones que accedeixin noves a la categoria.

Respecte al nombre de places de la propera convocatòria de caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a, encara es desconeix i s’està treballant amb la Comissaria General Tècnica per calcular les necessitats del territori.

Segon.- Dispensa de titulació:
Des del SAP-FEPOL denunciem novament que a dia d’avui encara es desconeix com l’article 25 de la llei 10/94 s’ha derogat. No sabem ni qui ni com s’ha fet. Reiterem la necessitat de tractar prèviament aquestes qüestions al consell abans de prendre decisions.

Així mateix denunciem que, mentre que per algunes oposicions d’ascens s’ha solucionat el problema que ha generat la derogació de la dispensa de titulació, no ha estat així per a la categoria de mosso/a, alguns dels quals mai podran opositar a caporal.

Tercer.- Concursos amb territorialitat:
Des de la nostra organització sindical seguim apostant per una territorialitat plena, tal com ja hem exigit a les reunions dels grups de treball. És a dir, que si una/a agent no guanya la plaça a la qual opta, es mantingui a la seva plaça fixa, tant sigui de provisió com de promoció. Ens responen que l’important és que han fet un primer pas per introduir la territorialitat al CME donat que hi ha molts mossos i mosses que han renunciat a promocionar històricament per la territorialitat.

Quart .- Informació sobre grups de treball:
Està pendent de reactivar el Grup de Treball del Pla de Carrera professional per USC. Cal que l’Administració presenti una proposta, que tindrà un impacte organitzatiu molt elevat. S’està treballant amb INEFC per tal de  poder desenvolupar un pla de manteniment físic que sigui valorable amb el Pla de Carrera.

Cinquè.- Pla d’estiu:
Aquest any tenim el problema afegit que ens trobem en el primer any de  jubilació, la qual cosa provocarà un impacte en el reforç. Des del SAP-FEPOL hem preguntat per què la Sala 112 és receptora però no emissora al Pla d’estiu. La dificultat radica que havien d’integrar persones voluntàries.

Sisè.- Curs ISPC:
L’11 d’agost se sabrà quines són les persones aptes, es passaran al tribunal qualificador i entre 11 i el 22 es faran totes les gestions. La celebració de la graduació es trasllada al setembre per poder recuperar un dia d’estiu de treball.

S’està intentant avançar els tempos de les properes convocatòries d’accés perquè puguin finalitzar el curs de l’ISPC abans. S’intentaria modificar d’aquí a dues promocions.

Anuncien una Incorporació de 25 persones a l’ISPC per millorar la seva gestió.

Setè.- Increment amb caràcter retroactiu del preu de l’hora de la nocturnitat:
Rebrem el pagament a la nòmina de juliol/agost si no hi ha res que ho impedeixi.

Vuitè.- Calendari torn de nits voluntari:
Es troba en procés fins al 30/06. Hi haurà una reunió  amb sindicats per valorar diferents casuístiques no previstes.

Novè.- Vals de roba, MOIN i Jubilació anticipada.
Mentre els vals de roba es troben pendents d’Economia, se’ns informa que el MOIN s’ha elevat dues vegades a la Comissió de Retribucions i Despeses de Personals i la  resposta sempre ha estat negativa. En quan a la jubilació anticipada actualment s’han resolt 253 jubilacions.

Desè.- Decret de reestructuració:
Durant els primers dies de juliol es presentarà la proposta a les organitzacions sindicals. El Decret actualitza la integralitat de tots els serveis, administratius i operatius.

Onzè.- Prevenció de malalties mentals, supòsits d’autolesions i suïcidi:
El director de Serveis informa el que s’ha fet és crear un Grup de Treball tècnic per redactar un document inicial per poder treballar amb la part social. Es crearà un altre Grup de Treball com més aviat millor per tancar el document marc que sortirà d’aquest procés abans de finals d’any i que marcarà pautes i protocols d’actuació.

Així mateix, ahir es va signar el conveni amb Hospital del Mar del programa Espai i en propers dies es posarà en marxa. El Director General demana evitar filtracions per evitar que en alguns casos les famílies rebin  la notícia abans que els hi sigui comunicada, especialment quan els familiars també pertanyen al CME.

Dotzè.- Manca d’efectius Sales de Comandament:
La posició de Prefectura és que no vol continuar el procés d’unificació de sales. Manifesten que s’han anat millorant algunes qüestions com l’atorgament d’hores extraordinàries.

Des de SAP-FEPOL hem aportat dades que denoten la necessitat de donar d’efectius les sales de comandament més enllà de solucions temporals com les hores extraordinàries, tant a la Sala de Reus com a altres sales (SRC Barcelona i SRC de la RPMS).

Tretzè.- Petició de regulació i compensació de les guàrdies dels comandaments: Es disculpen perquè encara no s’ha arribat a un punt de maduració d’un projecte clar per la seva complexitat.

Catorzè.- Pòlissa d’assegurança del CME:
Augmentar l’import depèn de Presidència. Es consensua traslladar al Departament competent perquè aporti les explicacions sobre les diferents cobertures dels diferents col·lectius per mort i accident, així com que s’estudiïn diferents alternatives.

Quinzè.- Assistència jurídica:
Manifesten que les assistències a personal del CME ha augmentat en més d’un 70% i que això és a causa que les persones membres del CME confien en els serveis jurídics de la Generalitat.

Des de la nostra organització sindical considerem tot el contrari. La confiança amb l’assistència jurídica del Departament ha disminuït i més per part d’efectius policials en algunes especialitats que han patit autèntics escàndols en la gestió de la seva assistència jurídica.

Setzè.- Interpretació de la Llei 4/2015:
Per part de l’Administració, manifesten (malgrat ja ens ho van dir en una sessió anterior del Consell i encara no ha estat així) que es posarà a disposició de tot el Consell el document resum amb els criteris exposats durant la sessió. Segueixen defensant la necessitat de no sancionar davant manifestació o concentració pacífica perquè contravindria drets fonamentals.

Des del SAP-FEPOL tornem a reiterar que el criteri mantingut pel Departament d’Interior contravé l’ordenament jurídic i que, impedir el compliment d’ordres judicials és susceptible de sanció. Esperarem per tant que se’ns lliuri tant els criteris, com la jurisprudència que dona suport als mateixos.

Aquest ha estat el resum dels principals punts. Davant qualsevol dubte, contacteu amb el/la vostre/a delegat/da sindical.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-116/2022 
DATA:23 de Juny de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto