CENTRAL, ESCRITS, INVESTIGACIÓ 
Informe de riscos laborals de la Unitat Territorial d'Investigació Manresa 
El Departament de Salut Laboral del SAP-FEPOL ha presentat un escrit denunciant les condicions dels efectius destinats a la UTI de la RP Central i més específicament d'aquells que realitzen escoltes telefòniques. 
 
Manresa, 12 de novembre del 2018.-
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) en data del 23 d'octubre del 2018 va presentar un escrit a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior denunciant diversos aspectes que atemptaven contra la seguretat dels efectius destinats a la Unitat Territorial d'Investigació de la RP Central i més específicament, d'aquells que desenvolupen les seves tasques en les dependències on es realitzen les escoltes telefòniques. En aquest escrit, la nostra organització sindical ha denunciat, entre d'altres aspectes, la necessitat de recollir el divers cablejat que a dia d'avui incrementa el risc de caiguda. També s'ha instat a la Subdirecció a substituir les cadires que a dia d'avui no compleixen la normativa establerta i que ve determinada pel RD 488/1997. Per altra banda, SAP-FEPOL ha fet una mesura del volum que aguanten diàriament els efectius que realitzen escoltes telefòniques. De les mesures recollides es pot concloure que, quan aquests efectius estan treballant tot compartint espai amb la resta d'efectius, suporten un nivell acústic d'entre 61 i 73dBA, quan el màxim permès per la normativa no hauria de superar mai els 55dBA. Recordem que aquestes condicions no són les idònies, més quan és recomanable que els efectius que realitzen escoltes telefòniques, ho haurien de fer en unes condicions d'absolut silenci per evitar d'aquesta manera possibles interferències. Les condicions actuals, al no adequar-se a la normativa ni a les recomanacions, estan provocant problemes de concentració, cefalees i altres patologies relacionades amb l'estrès per haver de mantenir un alt nivell d'atenció durant llargues jornades de treball. Per tant, des de la nostra organització sindical ja hem proposat a l'Administració mesures correctores per solucionar aquesta situació. Per últim, des de la nostra organització critiquem enèrgicament que els aparells que estan utilitzant a dia d'avui els efectius d'aquesta destinació han estat comprats i pagats amb diners de la seva butxaca ja que l'Administració no ha estat capaç de subministrar-los-hi. Per tant reclamem una solució per solucionar aquesta situació que afecta la salut dels efectius que hi desenvolupen les seves funcions 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-139/2018 
DATA:12 de Novembre de 2018
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies