METROPOLITANA NORD, ESCRITS, TRÀNSIT 
Les botes de motorista no poden substituir les botes operatives. 
Unilateralment, el servei d'administració de l'ART MN ha decidit no dotar de botes operatives als motoristes sota l'argument que ja tenen botes per conduir aquests vehicles. Des de la nostra organització sindical ja hem denunciat aquesta situació a la Subdirecció general de prevenció de riscos i salut laboral del Departament d'Interior  
 
Barcelona, 9 de maig del 2023.-
 
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat de manera reiterada la precarietat laboral, en quan a uniformitat i material es refereix, que pateixen les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

La Secció sindical de trànsit de SAP-FEPOL avui ha de tornar a denunciar la deficient gestió del servei d’administració de la Regió Policial Metropolitana Nord (i més concretament a l’ART MN), la qual ha decidit deixar de dotar als motoristes de les botes operatives i tot, sota l’argument que ja tenen les botes de motorista.

Des de la nostra secció sindical ja no entrarem a valorar les raons per les quals s’ha decidit unilateralment deixar de dotar d’aquest material, als motoristes de l’ARTMN. Creiem sincerament que haver-nos de discutir sobre si les botes operatives, tenen les mateixes característiques que les de motorista és senzillament absurd.

La lògica més que evident de les característiques de seguretat, de protecció, d’impermeabilitat, així com les propietats antilliscants de les botes de motoristes son del tot diferents a les característiques ergonòmiques i de comoditat per caminar llargs períodes de temps que tenen les botes operatives, fa que tot plegat sigui un debat inútil que no considerem oportú ni tant sols iniciar.

És més! Creiem que el fet de portar i utilitzar unes botes de motorista per a usos que no li pertoquen, pot implicar (a més d’incomoditat) lesions com tendinitis, bursitis o fascitis.

Per tots els extrems esmentats, des del SAP-FEPOL (en un escrit registrat avui) s'ha instat a la Subdirecció general de prevenció de riscos i salut laboral a donar les ordres oportunes per tal que es segueixi dotant a aquells efectius policials que ho necessiten, de botes operatives.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-32/2023 
DATA:9 de Maig de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies