CENTRAL, ESCRITS 
La SGRH reconeix part de les deficiències denunciades per SAP-FEPOL a la CD Moianès 
Després que el 17 de juliol la nostra organització sindical va presentar un escrit denunciant totes i cadascuna de les deficiències detectades en l'obertura de la Comissaria de Districte del Moianès. En data de 5 de novembre la Subdirecció General de Recursos Humans ja ens ha donat la resposta. 
Moià, 26 de novembre del 2016.-
En data 17 de juliol, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) presentava davant la Subdirecció General de Recursos Humans un escrit denunciant les mancances detectades a la nova Comissaria del Moianès, unes dependències que, tal i com vam denunciar es va obrir amb clares deficiències organitzatives. Clara maca d'efectius, problemes per repostar benzina als vehicles, absència de garjoles, manca de dispositius conductors d'energia, càmeres de gravaciói DEA's, manca d'armes llargues, una impressora que no funcionava correctament, manca de lavabos dins les instal·lacions policials o manca de ventilació en els vestuaris femenins són algunes de les qüestions denunciades per la nostra organització sindical. Doncs bé! La Subdirecció General de Recursos Humans ja ens ha adreçat resposta, amb la qual reconeix algunes de les qüestions denunciades per SAP-FEPOL i en justifica d'altres. Més concretament, la SGRH ha reconegut que nou (9) són pocs efectius per aquesta nova destinació, tot i que com a conseqüència del decreixement que ha patit el cos en els darrers anys, és el nombre d'efectius al qual s'ha pogut arribar després d'haver redistribuit els efectius de les ABP afectades (Osona, Granollers i Bages). En un futur i amb la incorporació de noves promocions, la SGRH valorarà la possibilitat d'incrementar la plantilla de la CD. SAP-FEPOL en el seu escrit inicial, denunciava les dificultats que tenien els efectius per posar benzina als vehicles policials com a conseqüència de no haver per la zona, cap benzinera Repsol. A tal efecte, l'Administració ha lliurat un informe a la Subdirecció General de Gestió Econòmica i Contractació de la Direcció de Serveis del Departament demanant l'exempció de l'Acord Marc de Carburants per aquesta comissaria. Un altra problemàtica denunciada per la nostra organització era la manca de garjoles per custodiar els detinguts, així com també la dificultat que suposava que la del Moianès, fos una comissaria amb dependència de tres partits judicials diferents (Manresa, Vic i Granollers). Des del SAP-FEPOL (malgrat la resposta facilitada per l'Administració) considerem que tota dependència policial ha de disposar de garjoles i per tant insistirem en la necessitat que se'n construeixin unes que compleixin amb totes les garanties ISO 9001. Sobre els diferents partits judicials que afecten a aquesta destinació, s'estan fent reunions periòdiques de coordinació amb les diferents OAC de referència per establir protocols d'actuació i presentació d'un nou model policials als tres partits judicials. Sobre la necessitat d'armes llargues, Tàser, càmeres i DEA la SGRH no considera oportú que mentre aquesta destinació no tingui torn de nit, així com tampoc de cap de torn, pugui disposar d'aquest material. Per últim, en relació als problemes relacionats amb l'edifici, la SGRH ens ha manifestat que en la propera ampliació de la CD es valoraran les qüestions exposades en el nostre escrit de 17 juliol ( lavabos i vestidors femenins).  I en relació a la impressora de color, el Servei d'Administració de la RP Central ha fet els tràmsit oportuns per tal que se'n pugui disposar d'una properament. Hi ha altres qüestions que la SGRH ens ha donat resposta però que, per motius de seguretat dels efectius que estan destinats en aquestes dependències, no es penjaran en aquesta noticia. Per ampliar la informació us podeu posar en contacte amb els responsables de la Secció Sindical de la nostra organització. 
DATA:26 de Novembre de 2018
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies