METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
SAP-SME-FEPOL denuncia davant la Inspecció de Treball les condicions dels instructors de tir 
En una denúncia presentada a la Inspecció de Treball de la seguretat social les dues organitzacions sindicals hem denunciat les deficiències en quan a vestuari, temperatures i humitats que es donen a l'interior de les galeries de tir. Per tot plegat SAP-SME-FEPOL hem reclamat a la Seguretat Social la seva intervenció en prevenció de la salut i la seguretat de les persones treballadores. 
 
Barcelona, 26 de juliol del 2023.-
 
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem rebut diverses queixes de persones membres del cos de mossos d’esquadra que realitzen funcions d’instructors de tir. I és que per l’especificitat de les tasques que realitzen, els instructors i les instructores de tir del cos de mossos d’esquadra queden exposades de manera continuada a diferents contaminants químics i metalls pesats que es generen a l’interior de les galeries de tir, després de cadascuna de les sessions d’entrenament.

En aquest sentit, les dues organitzacions sindicals hem presentat denúncia davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social reclamant la seva intervenció per tal que es pugui garantir la seguretat i salut de les persones que realitzen la seva activitat ordinària a les galeries de tir, ja que (entre d’altres qüestions) els instructors i les instructores de tit fan servir una granota (que la renta la DGP una vegada cada 15 dies)  que no compleix amb la normativa vigent.

A aquest efecte, des del SAP-SME-FEPOL considerem que caldria dotar a aquests efectius concrets d’una indumentària específica (pantalons operatius i samarreta) la qual caldria rentar després de realitzar les funcions corresponents. Alhora, caldria que aquests efectius policials tinguessin un espai annex a les instal·lacions de tir on poguessin dipositar la seva roba operativa, per tal que així s’evités que aquesta es guardés a l’interior dels armariets particulars dels instructors i de les instructores de tir.

Alhora, en la mateixa denúncia presentada a Inspecció de Treball, des del SAP-SME-FEPOL considerem imprescindible que les galeries de tir compleixin amb les condicions que marca la normativa sobre temperatures, ventilació i humitats (argument de més per dotar-los de roba específica), més quan l'exposició a substàncies químiques a la qual estan sotmesos els instructors de tir és considerable. 

Per tot plegat les dues organitzacions sindicals, a més de la denúncia presentada davant la Inspecció de Treball de la Seguretat, hem registrat un escrit instant al Departament d'Interior a considerar les nostres propostes i actuar de manera diligent en la seva implementació.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-46/2023 
DATA:26 de Juliol de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies