ESCRITS 
SAP-FEPOL reclama al Departament formació en la nova llei de garantia integral de la llibertat sexual 
Després que el passat 7 d'octubre entrés en vigor la Llei Orgànica 10/22, de 6 de juliol, de garantia integral de la llibertat sexual, la nostra organització sindical ha reclamat la formació necessària en aquesta matèria per a les persones membres del cos de mossos d'esquadra.    
 
Barcelona, 11 d'octubre del 2022.-
 
Molt recentment ha entrat en vigor la Llei Orgànica 10/22, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, la qual ha suposat una modificació substancial de la normativa en aquesta matèria.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) considerem i som de l’opinió que davant la modificació normativa de qualsevol normativa que interpel·li a les persones membres del cos de mossos d’esquadra en llurs actuacions professionals, el Departament d’Interior ha d’assegurar l’actualització formativa necessària que asseguri una correcta aplicació de la llei.

Una formació que, des del SAP-FEPOL considerem, hauria de ser proporcionada fins i tot abans de l’entrada en vigor de les noves lleis que tinguin incidència sobre el servei policial, ja que en cap cas podríem acceptar que una persona membre del cos, apliqués de manera incorrecta la normativa vigent.

No obstant, la nostra organització sindical no té constància que cap píndola formativa hagi estat preparada a tal efecte sobre aquesta matèria, així com tampoc, si a les diferents comissaries del cos de mossos d’esquadra s’han donat les indicacions oportunes que assegurin que els efectius policials adquireixen el contingut d’aquesta nova llei.

En aquest sentit, des del SAP-FEPOL creiem que no estem davant d’una llei qualsevol. Ans el contrari i com s’ha dit, creiem que des del passat 7 d’octubre s’aplica una nova normativa (molt rellevant diríem) que ens pot interpel·lar en qualsevol moment durant el desenvolupament de les nostres funcions, especialment a les Unitats de Seguretat Ciutadana i d’Investigació Criminal.

Per tot plegat creiem que el Departament d’Interior i la Direcció General de la Policia ja haurien d’haver procurat d’ofici, que tots els efectius del cos de mossos d’esquadra haguessin rebut (abans de l’entrada en vigor de la nova norma) aquesta formació.

És per això que des de la nostra organització sindical ha instat a la Sub-direcció general de recursos humans i a la Direcció General de la Policia que, a la major brevetat possible, formi a totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra sobre el contingut de la Llei Orgànica 10/22, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.
      
NÚMERO DE COMUNICAT:E-89/2022 
DATA:11 de Octubre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto