PONENT, COMUNICATS 
Lleida i les irregularitats en el dispositiu d'eleccions 
Els comandaments fan cas omís a la nota de la SGRH amb relació a l'abonament en concepte de serveis extraordinaris prestats al dispositiu electoral i canvis de planificació amb relació a les eleccions al Parlament de Catalunya       
 
 Lleida, 9 de maig del 2024.-

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem estat realitzant diverses gestions a la recerca de corregir certes irregularitats detectades en la confecció del dispositiu d’eleccions al Parlament de Catalunya.
Malauradament, el resultat d’aquestes no ha obtingut els resultats que hauríem volgut i, tot i les diferents converses tingudes i degudament argumentades, en la confecció dels agents que formaran l’esmentat dispositiu, no s’ha volgut efectuar les modificacions que pertocarien.
Així, el dia 12 de maig es donarà la paradoxa que a mateixes feines, hi haurà persones que percebran la corresponent retribució del dispositiu, i altres no.
El més greu, però, no s’acaba aquí. Els criteris marcats per la SGRH estableixen els escamots als quals es podrà planificar treball i, que quan amb aquests efectius no es cobreix el servei, es podrà planificar treball a altres efectius. Doncs, l’omissió ha estat majúscula i persones treballadores que tenien prioritat i empara legal en atenció a les indicacions pautades per la SGRH, no han estat incloses en el dispositiu.
Rectificar és de savis, i més encara, quan no efectuar aquesta rectificació implica fer cas omís a les indicacions de la SGRH, i a la vegada crea un perjudici indegut a una part de persones treballadores del cos.
Així i tot, dels respectius comandaments no hi ha hagut la voluntat de solucionar aquesta situació. Continuarem insistint fins a l’últim moment i traslladarem aquesta irregularitat fins on faci falta.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-88 
DATA:9 de Maig de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies