METROPOLITANA NORD, COMUNICATS 
Reunió de la RPM Nord de 21 de setembre del 2022 
Resum dels punts tractats a la darrera reunió. A destacar que dels 27 preguntes presentades, 23 ho han estat en nom dels afiliats i afiliades del SAP-FEPOL.   
 
Granollers, 26 de setembre de 2022.-
 
El passat 21 de setembre s'ha dut a terme la segona reunió de la Regió Metropolitana Nord entre els comandaments, els serveis d'administració i les organitzacions representatives. A continuació us fem un resum dels punts més importants. Cal remarcar que de les 27 preguntes, SAP-FEPOL i SEIME-FEPOL van aportar 23 de les mateixes i les 4 restants les van fer les altres organitzacions sindicals, demostrant un cop més la seva manca d’interès per resoldre les problemàtiques del col·lectiu.

Primer.- Situació Actual de la Regió Metropolitana Nord
Els Comandaments de la Regió Metropolitana Nord ens traslladen que la situació a totes les comissaries de la Regió arriba al col·lapse de feina i això recau a tots els mossos i mosses durant la seva jornada diària.

La nostra organització sindical dia a dia en les visites al territori  veu i fa d’altaveu d’aquesta situació. Ens comuniquen que els comandaments han iniciat una proposta d’oferiment per a places, concretament de 6 llocs de caps de torn.

D’altra banda, la situació de manca d’hores de POE A i la diversitat de les Comissaries que no disposen de pla d’estiu fa que la càrrega de feina sigui encara més insuportable. Només disposa de pla d’estiu la CD de Pineda de Mar i per contrapartida deixa de rebre hores extres.  Cal afegir que el servei de la ROCA VILLAGE tampoc disposarà d’hores. Per tant, això serà un punt més de càrrega a l’actual situació de col·lapse que tenim a tota la Regió Metropolitana Nord.

La nostra organització sindical SAP-FEPOL ha demanat reactivar aquestes hores extraordinàries per poder fer front i millorar la situació, a l’espera de dotar de més efectius amb les noves promocions.

Cal recordar que SAP-FEPOL fa temps que reclama que els dispositius especials no poden generar situacions de greuge comparatiu tal i com així va denunciar en l’escrit  adreçat a la SGRH el passat 28 de juliol del 2022.

Per acabar tornem a reclamar la situació de la Sala Regional Metropolitana nord per la manca de personal així com cobrir serveis com Sala Central i Seguretat d’Egara. Ens comuniquen que només s’han realitzat 14 cobertures i que es realitza sempre si la SCC està per sobre del mínim d’efectius.

Segon.- Deficiències a les comissaries
Diàriament, els nostres delegats de destí reben les queixes que el manteniment de les comissaries és mínim i les reparacions eternes. La nostra organització sindical SAP-FEPOL seguirà reunió rere reunió elevant les queixes perquè els llocs de treball siguin dignes.

2.1.- ABP Premià de Mar
Actualment encara estem pendents que els serveis d’administració ens donin data per resoldre les altes temperatures dels vestidors de l’ABP. Se’ns diu que serà durant l’any 2023. Segons ens comuniquen actualment està en estudi les obres per millorar l’aïllament tèrmic. També hem demanat i reclamat una solució per la porta d’accés, que actualment no té previsió.

2.2.- ABP Terrassa
Finalment la porta d’accés de l’ABP es procedirà a reparar durant l’octubre de 2022. La porta de l’àrea de custòdia actualment s’està renovant segons el codi tècnic (CEE) actual.

2.3.- ABP Granollers – Arenys de Mar i Badalona
Encara reclamen la refrigeradora de la qual actualment no tenim data concreta. Se’ns diu que algunes estan previstes per finals d’any.

2.4.- CD de Sant Celoni
Respecte als elements antiencastament de vehicles de la zona d’accés,  els reclamen novament que, ja siguin pilones o els elements, dotin de seguretat les actuals dependències de la comissaria.

Tercer.- Tir
Respecte les pràctiques de tir ens comuniquen que el 60% de la plantilla de la Regió ha efectuat les tirades. Ens comuniquen que la Regió Metropolitana Nord no disposa de galeria exclusiva, sinó d’un conveni actual amb l’ISPC. Que no es disposa de suficients formadors en tir per poder garantir que totes les persones treballadores puguin fer com a mínim una formació a l’any. Per últim, encara no es disposa de data concreta de la galeria de tir virtual que actualment tindrà ubicació a l’ABP de Terrassa.

Quart.- Parc Mòbil actual
La nostra organització sindical reclama que l’actual procediment per a vehicles avariats i servei de neteja ha de tenir una solució més ràpida i eficient. Actualment els tallers no estan a prop del territori i fa que els recursos personals siguin més elevats per fer aquest trasllats. Reclamem a l’Administració que treballi per una solució.

Tanmateix tornem a reclamar vehicles 4x4 per aquelles ABP que tenen zona rural com ABP Sabadell entre altres.

Tornem a obrir el debat per manca de vehicles a totes les Unitats d’investigació  del territori i la necessitat que cal treballar de manera urgent per tal de dotar de vehicles que procedeixen d’intervencions judicials.

Cinquè.- Informació Rellevant per tota la regió.
- Segons els comandaments de la Regió no existeix la figura d’agent responsable d’OAC. El cap de torn és el responsable.
- Manca d’efectius a la Sala Regional Metropolitana Nord amb l’últim Concurs General és per aquest motiu que la nostra organització sindical SAP-FEPOL demana una solució per part dels responsables del Departament.
- Publicació de la planificació anual i recordatori a totes les comissaries de la Regió.
- Els serveis d’OAC i GAV actualment tenen una enorme càrrega de feina i cada vegada és més difícil de trobar persones per cobrir aquest servei de manera fixa. Ens fan arribar que el projecte està pendent del nou decret d’estructura dels cos.
- Pel que fa a les rodes d’APEN, EGARA i LA ROCA, es mantindran com fins ara.

La nostra organització sindical SAP-FEPOL continuarà visitant els destins per veure de primera mà el dia a dia dels mossos i mosses i donar una solució.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-156/2022 
DATA:26 de Setembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies