METROPOLITANA NORD, COMUNICATS, ORDRE PÚBLIC 
L’Administració obligada a pagar la mitja hora en horari nocturn del torn de tarda 
El Jutjat Contenciós – Administratiu estima la demanda dels nostres serveis jurídics i obliga a retribuir les hores treballades més enllà de les 23:00 hores en torn de tarda 
 
Barcelona, 23 de juny del 2023.-
 
Important clatellada judicial a l’Administració per la seva reiterada negativa a pagar les hores treballades en horari nocturn del torn de tarda de les persones membres del cos de mossos d’esquadra. I és que per primera vegada, un jutjat reconeix el dret dels efectius de l’ARRO de la Regió Metropolitana Nord a percebre l’import per les hores treballades entre les 23:00 i les 23:30 hores amb efectes retroactius des del mes de febrer del 2020.

Recordem que per als efectius de l’ARRO d’aquesta regió policial es va modificar l’horari del torn de tardes de dilluns a dijous passant a ser de 14:30 a 23:30. Per aquest motiu des del SAP-SME-FEPOL hem considerat que aquests 30’ que van passar a treballar en horari nocturn s’hauria de retribuir.

Per contra l’Administració sempre s’hi ha oposat al·legant que el nou horari que es va imposar en aquesta Àrea no complia la definició d’horari nocturn.

A aquest efecte, la titular del Jutjat Contenciós – Administratiu número 12 dels de Barcelona ha estimat els arguments defensats pels serveis jurídics del SAP-SME-FEPOL sota la direcció lletrada de Ruth Pazos i conclou, que no té sentit que el complement de nocturnitat recollit en els acords sindicals quedi supeditat únicament a aquells efectius amb jornada de torn de nit planificada efectivament treballada.

Per tot plegat la sentència falla en favor de la demanda presentada pels nostres serveis jurídics i condemna al Departament d’Interior a “retribuir a tots els efectius afectats de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió Policia Metropolitana Nord, en la forma prevista en l’article 3.6 de l’Acord sobre equiparació retributiva del personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra, les hores treballades entre les 23 i les 23:30 hores, amb efectes retroactius des del mes de febrer de 2020, així com a establir un protocol per a que s’aboni en el futur”.

Des del SAP-SME-FEPOL fem una valoració molt positiva d’aquesta sentència i esperem ara que el Departament d’Interior assumeixi íntegrament el seu contingut i iniciï els tràmits per tal de retribuir en el sentit estimat per la sentència a tots els efectius policials afectats.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-116/2023 
DATA:23 de Juny de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies