COMUNICATS, ESCRITS, INVESTIGACIÓ 
Les unitats d’investigació segueixen tirant del carro i ho fan sense recursos, ni material 
Vehicles no adequats a les necessitats del servei, manca de vehicles per fer vigilàncies, manca d'aparells de comunicació adequats i d'altres deficiències son les denunciades novament per la nostra organització. Si les investigacions tiren endavant, ho fan per la professionalitat dels investigadors i de les investigadores i no, per la qualitat i quantitat de material.  
 
Barcelona, 16 de setembre del 2021.-

Una vegada més i segur que no serà la darrera ens trobem amb el menysteniment de l’Administració cap a l’Especialitat d’Investigació. Malgrat la feina segueix sortint i els casos es van resolen, el material de les diferents unitats per desenvolupar-lo amb garanties és inexistent.

Des del Sindicat Autònom de Policia hem denunciat en masses ocasions ja, que les eines de treball de les que disposem a l’especialitat no són les adients per les necessitats del servei. Ens trobem que els equips de comunicació no funcionen bé, ni compleixen els requisits mínims per ocultar-se durant un seguiment, que els vehicles són fàcilment identificables per part de les persones que poden estar sota vigilància, no es faciliten els tràmits per tal de poder fer ús de vehicles comissats, manca d’eines informàtiques per les investigacions i un llarg etcètera.

Sense anar més lluny darrerament i veient les fotografies de l’interior d’un vehicle de vigilància, que s’adjunten al comunicat, es comproven les condicions sota les quals els investigadors han de fer les seves funcions.  A l’interior de vehicles sense una climatització adient i ni tant sols, amb un seient adaptat a les necessitats del servei.

Aquestes imatges són d’una unitat del nostre territori. Però podem assegurar que no és l’única que es troba en aquesta situació.
Es per això que des del SAP-FEPOL tornarem a demanar i denunciar (tantes vegades com sigui necessari) que cal canviar les condicions sota les quals treballa l’especialitat d’investigació.

Ja que actualment s’estan fent canvis importants a nivell de material al cos, cal fer una despesa especial per tal de comprar equips de comunicació adients, licitar una remesa de vehicles amb les característiques adaptades a la feina (estaria bé escoltar als companys que fan servir aquest vehicles), comprar material informàtic bàsic, no pot ser que no es disposi de discs durs ni de USB de memòria a les unitats.

Des de la nostra organització sindical volem que s’escolti als i a les especialistes! Estarem encantats de discutir i explicar en el moment en què ens vulguin escoltar (si és que se’ns vol escoltar). Creiem que entre tots podem millorar les condicions de treball i seria molt irresponsable per part de l’Administració tornar a ignorar les nostres necessitats.


No podem pretendre voler tenir una policia competent i moderna, però no dotar-la de les eines necessàries i sense un mínima inversió.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-123/2021 
DATA:16 de Setembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies