CENTRAL, ESCRITS 
Els nous vehicles policials no fan la funció de repetidor i amplifiquen la cobertura dels portàtils? 
L'emissora dels nous vehicles policials deixen de funcionar quan s'apaga el turisme i per tant, l'ampliació de la cobertura pels portàtils no és possible. Des de la nostra organització sindical ja hem registrat un escrit a la Sub-direcció general per tal que es posi solució a aquesta situació anòmala 
 
Manresa, 8 de novembre del 2021.-

Després rebre certes informacions de persones membres del cos de mossos d’esquadra i després d’haver-les contrastades, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) podem constatar una anomalia en el sistema de comunicacions, conseqüència dels vehicles policials actuals, la qual creiem que és de fàcil solució i por aportar alhora més seguretat en totes les actuacions.

Prenent d’exemple la Regió Policial Central, un territori amb una extensió considerable i zones rurals de cobertura escassa, els efectius policials es troben molts moments amb les seves emissores portàtils impossibilitades per poder comunicar.

El cert és que amb els vehicles anteriors, la possibilitat d’utilitzar la seva emissora com a pont (o antena) amb els portàtils i així poder tenir una major cobertura, permetia un increment de la cobertura en zones especialment dificultoses. No obstant, amb els nous vehicles, una vegada s’apaga el contacte, l’emissora deixa de funcionar i per tant, la possibilitat que aquest faci d’antena/repetidor no és possible.

Aquestes situacions provoquen inseguretat en els efectius policials, els quals han hagut de fer front a situacions molt complexes sense la possibilitat de demanar suport a la Sala de Coordinació Operativa ja que no tenien cobertura. Aquests han estat uns fets que fins i tot, algunes persones membres del cos de mossos d’esquadra han exposat en diferents notes informatives.

Per tots els extrems esmentats, la nostra organització sindical insta a la Sub-direcció general de recursos humans a fer les gestions oportunes per tal que s’arregli la situació denunciada i que les emissores dels vehicles policials segueixin funcionant malgrat no tinguin el contacte donat.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-78/2021 
DATA:8 de Novembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies