COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Reunió amb la CGIC de 23 de gener 
El dia 23 de gener va tenir lloc la reunió amb els comandaments de la Comissaria d’Investigació Criminal, els representants dels serveis d’administració i els sindicats representatius. Tot seguit us fem un resum dels temes tractats:        
 
Barcelona, 24 de gener de 2023-.

1.- Nou model territorial de la Divisió de Policia Científica.
Tot continua igual fins a finals del primer trimestre, sobre el mes de març, no s’espera que el decret estigui aprovat i començant a ser treballat.
La idea original no s’ha modificat i és que hi hagi una única policia científica repartida entre diferents unitats pel territori, però encara no saben ben bé com es desenvoluparà.

2.- Oferiments per l’especialitat
Amb relació al procés que ja està publicat no consten el nombre de places perquè estaran relacionades amb els moviments que hi hagi i serà segons la necessitat i les mancances després de la resolució de l’oferiment. No acabem d’entendre a què es refereixen, però aquesta ha estat la resposta.
Preguntem per les unitats que no consten en aquest procés i ens responen que tenen previst treure més places pròximament.
Pel que fa a les unitats d’investigació avançada per la qual no s’han ofert llocs de treball manifesten que estan pendents que des de la CGIC els hi demanin el nombre de places que necessiten.

4.- Unitats d’investigació de les ABP
Estan totalment d’acord en el fet que s’ha de compensar millor econòmicament a les unitats d’investigació.
Preguntats per si la CGIC ha fet algun informe al respecte responend que sí que han traslladat aquesta necessitat.

5.- Instrucció i grup de treball de les vacances i Assumptes Personals
Per part dels comanaments de la CGIC es veu viable aconseguir una modificació de la instrucció en la línia que ha estat proposant el SAP-FEPOL.
Recordem que aquesta proposta implicava un canvi al tant per cent mínim de permanència a les unitats passant d’un 80 a un 66%.
Intentaran canviar la norma per tal que el cap d’àrea pugui demanar la permanència del 66% durant els períodes d’estiu, tal com ja es fa amb el 70% ,. Ho volen deixar a les seves mans perquè són qui millor coneix la realitat de les unitats.
Actualment el grup de treball ja té l’autorització de la prefectura i està funcionant, la idea que tenen per un primer moviment és enviar a tot el territori la proposta i demanar opinió.
Un cop tinguin tots els inputs es farà el canvi corresponent prèvia informació als sindicats.

6.- Estat del parc mòbil de les AIC’s i previsió de nous models
Ens informen que està tot en marxa pel que fa a les licitacions i que s’han superat els primers problemes que hi va haver.
Ens adrecen a la comissió de material per tenir més resposta.

7.- Material informàtic per les àrees d’investigació
Pel que fa al material s’està tirant endavant tot el material que es demana per part de les unitats. Les demandes s’estan acceptant.
A més, s’està fent un estudi per saber si cal augmentar la dotació informàtica per la demanda d’investigacions per delictes informàtics.

13.- Unitat de Mobilitat i previsió d’incorporar-la a la CGIC
En aquesta qüestió es troben en la mateixa situació que la policia científica. La CGIC vol que la UOM sigui de la CGIC, però està pendent de la resolució del nou decret per saber si s’admetrà o no el canvi.
Sembla que la idea es va veure amb bons ulls, però no poden donar cap informació definitiva.
Si s’aprovés, els efectius quedarien igual que ara, a la mateixa localitat, i passarien al nivell 3 sempre que es pugui trobar la fórmula legal per fer el canvi.

14.- Petició d’una taula de negociació
Per part de la CGIC ens conviden a portar els temes que es vulguin tractar a les comissions pertinents, de la mateixa manera que s’ha estat fent fins ara a totes les reunions que hem tingut.
Segons ens indiquen, si hi ha comissions per treballar temàtiques concretes consideren que és millor tractar els temes allà.

Per la part del SAP-FEPOL es presenta el manifest que hem dut a les diferents unitats per demanar signatures amb les demandes específiques per la millora de l’especialitat.
Exposem l’actual situació de l’especialitat i el preocupant moment que es viu, amb unes condicions laborals i materials molt greus.
Demanem que s’iniciï una taula negociadora amb tots els actors que intervenen a les condicions laborals d’investigació i amb poder de decisió de manera que puguem tancar un acord amb la celeritat més gran possible que afecti la nostra especialitat.
No ens serveixen més excuses i distraccions amb altres grups de treball que estem segurs i segures que no arreglaran el nostre problema. Volem negociar nosaltres directament i millorar la situació.

Si teniu qualsevol dubte respecte al manifest o encara no l’heu signat demaneu al vostre delegat/da de referència que us el faciliti. També el podeu llegir a l’APP Telegram al “Canal SAP Investigació” (enllaç Telegram)

Aquest és el resum dels punts més rellevants tractats a la reunió. Davant qualsevol dubte o per ampliar informació, teniu a la vostra disposició als delegats i delegades del SAP-FEPOL.


 

 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-15 
DATA:24 de Gener de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies