COMUNICATS 
Resum del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra de 15 de desembre 
  
 
Barcelona, 19 de desembre del 2022.-
 
En data de 15 de desembre s’ha produït la darrera sessió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem avinents dels punts que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) s’han tractat.

Primer.- Sinistralitat.
Segons dades facilitades del període compres entre el gener i el mes de setembre del 2022, els accidents laborals amb baixa 470, sense baixa 765, fent un total de 1235, amb 13 greus. Dels 891 accidents, el 66.33 % són USC i 7.52% d’ARRO.

Des de la nostra organització sindical hem preguntat si aquest percentatge elevat d’accidents pot tenir relació amb el gran volum de desplaçaments que es veuen obligades a assumir les persones membres del cos de mossos d’esquadra. Recordem que segons dades extretes per SAP-FEPOL, abans de la pandèmia, la mitjana de quilòmetres per persona que assumia el nostre col·lectiu era de 53.40 km. Per tant és imprescindible garantir i fins i tot incrementar la periodicitat dels concursos de trasllat amb els quals es millori l’acostament de les persones treballadores als seus domicilis.

Segon.- Absentisme laboral.
Amb dades extretes fins el mes de setembre del 2022, l’absentisme laboral s’ha situat en el 9,88 % de mitjana a tot el cos, amb una disminució respecte al 2021 d’un 0.05 %. La RPM de Barcelona té un 10,13 %, la RPMN un 10,67%, la RMPS un 10,81%, la RP Tarragona un 9,26%, la RP Central un 10,53%, la RP Pirineu Occidental un 8,81%, la RP Girona un 10,12%, la RP Ponent un 10,13% i la RP Terres de l’Ebre un 9,01%.

Tercer.- Activació del protocol d’assetjament laboral i psicològic.
Amb una activació del protocol aquest darrer trimestre,  per tal de poder valorar més objectivament el seu funcionament, des del SAP-FEPOL reclamem un recull de l’estat dels casos així com del seu resultat.

Quart.- Activació protocol assetjament sexual.
S’ha activat dos cops amb un total de 6 durant el 2022. Es demana que se’ns faci arribar un recull de tots els casos des de l’ inici de l’activació del protocol i com han finalitzat per tal de verificar el seu funcionament. En total el protocol s’ha activat en 13 ocasions entre el 2020 i el 2022.

Cinquè.- Denúncia Inspecció de Treball gestió de marihuana.
Després de la denúncia a la Inspecció de Treball interposada per SAP-FEPOL respecte el procés de recollida de marihuana,  s’exposen els punts de les resolucions de treball, manca d’EPI’s, estudis de risc biològic, vehicles de transport, riscos elèctrics. Es demana rigor al Departament per tal de resoldre aquest tema i formació tal hi com es van comprometre amb IT que es faria a finals del 2022.

Sisè.- BRIMO i ARRO unitats més afectades per incapacitats.
Ja fa temps que SAP-FEPOL denuncia el pes que els efectius de les unitats d’ordre públic han d’aguantar, com a conseqüència del volum del material que carreguen. A aquest efecte s’ha demanat una avaluació dels riscos laborals (ARL) de cares al proper 2023. Se’ns informa que, en funció dels nous tècnics que vindran al Departament (i de la seva formació) miraran de fer-la el proper any.

Setè.- Classificació i inventari dels equips de protecció individual.
Des del SAP-FEPOL hem reclamat saber quins son els equips de treball de totes les unitats i especialitats del cos de mossos d’esquadra. Considerem imprescindible que tothom rep la formació adequada en funció dels equips i material que utilitza en l’exercici de les seves funcions i més veient el darrer informe de la Inspecció de Treball sobre gestió de la marihuana. Recordem que efectius del cos estan fent ús de serres mecàniques, desbrossadores, radials, etc. sense tenir la formació adequada i sense tenir tampoc, els equips de protecció individual.

Vuitè.- Retard de l’ICAM en la resolució d’expedients de salut.
La nostra organització sindical ha detectat que l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques porta cert retard en la resolució d’expedients d’algunes persones membres del cos que (després de refer-se de les contingències que van provocar al seva baixa mèdica) no les cita per donar-les-hi l’alta.

Per aquest motiu SAP-FEPOL ha instat al Departament d’Interior a fer les gestions oportunes que posin solució a aquesta situació.  

Aquestes han estat les qüestions tractades en aquest Comitè de Seguretat i Salut Laboral. Ja sigui per denunciar altres qüestions o per ampliar la informació exposada en aquest comunicat, SAP-FEPOL posa a disposició de tota la seva afiliació la xarxa de delegats i delegades que tenim a totes les comissaries.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-212/2022 
DATA:19 de Desembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies