GIRONA, ESCRITS, ORDRE PÚBLIC 
SAP-FEPOL demana doblar el número de sergents a l'ARRO Girona 
La nostra organització sindical considera imprescindible doblar el número de sergents que a dia d'avui té aquesta àrea 
 
Girona, 19 d'octubre del 2020.-
Que el cos de mossos d’esquadra pateix una manca d’efectius és per tots sabut i pel propi Departament d’Interior reconegut. La falta de promocions que des de fa anys han estat sense convocar-se ha provocat una situació que de retruc està afectant, no només a l’escala bàsica, sinó a la resta d’escales del cos de mossos d’esquadra. I és que des de la Secretaria d’Ordre Públic del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem detectat una falta generalitzada de sergents que, específicament a l’Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió Policial de Girona provoca una situació que, si bé és cert que ens trobem en l’inici d’un concurs de promoció, caldria solucionar. La nostra organització sindical ha comprovat que segons la Relació de Llocs de Treball, l’ARRO Girona està composada per un total de cent-tretze (113) efectius de l’escala bàsica (100 de la categoria de mosso/mossa i 13 de caporal/caporala), quatre (4) efectius de l’escala intermèdia (dos sergents, 1 sots-inspector i 1 sots-inspector amb funcions de sots-cap de l’àrea) i un membre de l’escala executiva (inspector) com a Cap d’àrea. Específicament i pel què fa referència al nombre de sergents, SAP-FEPOL considera que només dos és un número del tot insuficient que a més, dificulta la viabilitat del servei policial i el bon funcionament de tota l’Àrea. Ja només i de sortida, no tenir un mínim de quatre sergents provoca que en el 50% dels torns hagi de ser un comandament d’una escala inferior (caporal), el qui hagi d’assumir les seves funcions. A més no cal dir, que aquesta falta de sergents dificulta la conciliació de la vida familiar amb la laboral dels dos que a dia d’avui estan en actiu. És per això que des de la nostra organització sindical hem adreçt un escrit a la Sub-direcció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia ja que considerem necessari fer una revisió de l’actual Relació de Llocs de Treball d’aquesta destinació, ampliant fins a un mínim de quatre (4) el número de sergents per a l’ARRO Girona. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-117/2020 
DATA:19 de Octubre de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies