COMUNICATS, ORDRE PÚBLIC 
Es reconeixen els serveis extraordinaris plenament en OER per a les ARRO 
Des de l'any 2016 venim reclamant que es paguin les operacions especials remunerades íntegrament en hores extraordinaris. Avui la SGRH ens ha comunicat que passarà a ser tal i com la nostra organització sindical ho ha reclamat 
 
Barcelona, 25 de febrer de 2021.-
En la darrera sessió del Consell de la Policia de 5 de febrer de 2021, la Secretaria d’Ordre Públic del SAP-FEPOL denunciava la incongruència que suposava no retribuir  les hores de trajecte, dels serveis extraordinaris realitzats per les ARRO realitzats fora de les seves respectives regions policials. Des de l’any 2016, SAP-FEPOL venia denunciant la incongruència que suposava retribuir operacions especials remunerades sense computar com a tal, el trajecte necessari per a realitzar-les. I més si aquest suposava anar fora de la regió policial. A l’efecte, des del SAP-FEPOL sempre hem demanat que els serveis, o bé eren íntegrament ordinaris o bé eren exclusivament extraordinaris i per tant, remunerats des del seu inici fins a la seva finalització. Així, i en resposta als arguments defensats per la Secretaria d’Ordre Públic del SAP-FEPOL en la mateixa sessió de Consell de la Policia, la Sub-directora general de recursos humans va manifestar el compromís de posar fi a aquest assumpte, buscant solucions per tal que les jornades extraordinàries fossin íntegrament retribuïdes com a tal. És per això que avui i després de tornar-ne a parlar amb al Sub-directora general, aquesta ens ha confirmat que a partir d’ara, totes les jornades extraordinàries ho seran amb la totalitat de les hores retribuïdes (incloses les del trajecte), posant com exemple  les realitzades a l’aeroport o a la pròpia Barcelona. Alhora, si la persona interessada vol computar-les en lloc de cobrar-les també existirà aquesta possibilitat si així ho comunica a la seva administració. Per tant, des de la nostra organització sindical celebrem aquesta decisió, la qual arriba justament després que el representant de la secretaria d’ordre públic hagi pogut participar en el Consell de la Policia. Esperem que així i mica en mica es puguin anar aconseguint millores per a la nostra especialitat. 
DATA:25 de Febrer de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies