PONENT, COMUNICATS 
Reunió Regional de la RP de Ponent de 14 de juny del 2023.  
Resum dels punts tractats a la reunió que les organitzacions sindicals vam mantenir ahir amb els comandaments regionals i els caps dels serveis d'administració. 
Lleida, 15 de juny del 2023.-

Ahir, 14 de juny es va produir la reunió entre els comandaments policials regionals de la RP de Ponent, els serveis d’administració regionals i les organitzacions sindicals amb representació al Consell de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts més rellevants que s’hi ha tractat.
 • Infraestructures: Comissaria de Lleida.
 
Està previst que entre el mes d’octubre fins l’abril del 2024 es realitzaran millores d’aïllaments i obertures de ventilació, per la qual cosa serà necessària la instal·lació provisional de mòduls al pàrquing. La intenció és que, una vegada es finalitzin les obres, aquests mòduls es quedin a la comissaria per ampliar els vestidors i l’OAC.
Respecte la pèrdua de pressió de les dutxes se’ns informa que quedarà arreglat amb les millores del Pla PIREP. En quan als fongs se’ns ha comunicat que es netejarà i es tornarà a pintar.
 
 • Infraestructures: Comissaria de Tàrrega.
 
Està prevista l’ampliació dels vestidors femenins de la Comissaria de Tàrrega. En quan a doblar el locutori d’OAC actual, s’han fet amidaments i ara està pendent de pressupostar i enviar a Infraestructures.
 
 • Infraestructures: Comissaria de Ponts.
 
Respecte la demanda d’obertura amb finestra del menjador de la Comissaria de Ponts, al no ser viable, se’ns ha comunicat que s’instal·larà un extractor. En quan a la finestra del despatx del Cap de Torn es farà mitjançant una licitació d’obra menor.
 
 • Infraestructures: Comissaria de Balaguer.
 
Ja s’ha canviat la porta del pàrquing i ja s’ha arreglat la tanca d’accés al pàrquing exterior.
 
 • Infraestructures: Comissaria de Les Borges Blanques.
 
Es substituirà la porta del pàrquing actual per una altra que tingui un accés lateral de pas a peu. Des del SAP-FEPOL hem denunciat el sot que s’ha generat al pàrquing com a conseqüència dels moviments del sol, la qual cosa es desconeixia i que miraran de reparar.
 
 • Infraestructures: Comissaria de Cervera.
 
Se’ns informa que la màquina d’aire fred funciona i per tant, no ha de passar el que va passar l’any passat. Respecte les males olors de la zona de custòdia, l’extractor que hi ha funciona amb temporitzador. Des de la nostra organització sindical reclamem que es revisi aquesta situació ja que és inviable (i atempta contra la llei de salut laboral) que els efectius policials es vegin obligats a patir les males olors.
 
 • Lavabos i vestidors.
 
Malgrat se’ns informa que tots els lavabos tenen extractors, des del SAP-FEPOL denunciem que només funcionen durant uns minuts cada determinat temps. Per tant creiem que seria millor que funcionessin cada vegada que s’engega el llum dels lavabos.

Respecte la climatització dels vestidors en principi ja hauria d’estar solucionada i que per tant no hi hauria d’haver cap problema.
 
 • Parc mòbil.
Tal i com s’informés en el darrer Consell de la Policia l’arribada de vehicles de paisà és imminent, després que s’hagi superat la denúncia que una de les empreses que va participar en el darrer concurs va fer en la licitació. Respecte els cent setanta-sis (176) vehicles de trànsit no se sap quants n’arribaran a Ponent. Dels vehicles logotipats als quals se’ls ha acabat el rènting, el Departament n’ha comprat vint (20).
 
 • Oferiment de places efectius de la 28a promoció.
Com sabeu, la nostra organització sindical va denunciar davant del Consell de la Policia l’exclusió de la resta de promocions (que no fossin de la 28a) de l’oferiment provisional de llocs de treball  per cobrir places a la Comissaria de Lleida. Des de la Regió se’ns ha manifestat que aquest mateix desacord s’ha traslladat a la Comissaria General Tècnica.
 
 • Manca de comandaments a la RP de Ponent.
Es torna a denunciar la manca de sergents/es i caporals/es a la nostra Regió, la qual cosa ja s’ha elevat a la CSUCOT. Es desconeix quan es modificarà la Relació de Llocs de Treball de la Comissaria de Mollerussa.
 
 • Armilles reflectants com a EPI.
 
Com sabeu, la nostra organització sindical, des de l’any 2020 ve reclamant que les armilles reflectants siguin individuals i considerades com a Equips de Protecció Individual (EPI). A aquest efecte se’ns informa que la Comissaria General Tècnica ja ho ha considerat de manera positiva. Per tant les armilles ja estan en producció i es lliurarà conjuntament amb la resta d’uniformitat que queda pendent de lliurar.
 
 • Avituallament serveis estàtics.
 
Juntament amb la petició d’avituallaments de menjar i beure que des del SAP-FEPOL hem realitzat per aquells serveis d’investigació de llargues hores que fan els efectius policials, se’ns informa que l’SGAS està treballant en la previsió també d’avituallaments en serveis estàtics.

Des de la Regió de Ponent s’intenta (en la mesura del possible) que en serveis de llargues hores hi hagi relleus freqüents i que, mitjançant la instal·lació de carpes per exemple, les condicions siguin les millors tal i com es va fer amb la rave d’Ivars de la Noguera.
 
 • Monitors interior de les peixeres.
 
Des del SAP-FEPOL hem denunciat la possibilitat que té la ciutadania de veure els monitors de la recepció sobre les zones privades de la Comissaria (com és la zona de custòdia). Per tant hem demanat que es garanteixi la privacitat dels monitors.
 
 • Q3 caporals/es OAC Lleida.
 
Al ser una qüestió organitzativa de la pròpia Comissaria, si es cobreixen els tres torns, la Regió no hi veu cap tipus de problema.

Aquestes han estat les qüestions més rellevants tractades a la reunió. Si voleu ampliar la informació o aportar nous temes per a reunions futures poseu-vos en contacte amb els nostres delegats.
 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-110/2023 
DATA:15 de Juny de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies