PONENT, COMUNICATS 
La manca de vehicles policials està provocant la utilització de vehicles particulars per cobrir serveis 
Alguns efectius policials, davant la manca de vehicles policials, utilitzen els seus vehicles particulars per anar a reunions de treball. En cas de patir accidents qui assumirà la responsabilitat? Des de la nostra organització desaconsellem aquesta pràctica.  
 
Barcelona, 28 de febrer del 2023.-
 
La manca de vehicles que pateix el cos de mossos d’esquadra ha estat denunciada de manera reiterada i insistent pel Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL). Trànsit, ARRO, APEN, Investigació i algunes unitats de seguretat ciutadana pateixen diàriament les conseqüències d’un parc mòbil que, malgrat s’ha començat a renovar, segueix essent molt deficient.

Les licitacions per renovar la flota de vehicles és lenta i sovint pateixen (tal i com ha succeït amb la dels vehicles de paisà) algunes incidències que encara endarrereixen més la seva adjudicació i entrega. És per això que la inversió pressupostària ha de ser constant ja que, de no fer-se així, la situació que es pot produir és absolutament deficient.

Específicament amb els vehicles de paisà, el Departament d’Interior ha de fer un esforç extraordinari per accelerar i millorar la situació. I és que la nostra organització sindical ha tingut coneixement, que persones membres del cos de mossos d’esquadra estan utilitzant els seus vehicles particulars per anar a reunions de treball.

I en aquest sentit ens preguntem: en cas de patir un accident per anar a una reunió de treball amb el vehicle particular, qui n’assumirà les conseqüències? Qui n’assumirà l’import de les reparacions? Ha de ser el mosso o la mossa qui (per assistir a una obligació del lloc que ocupa) ha de posar a disposició de servei, el seu vehicle particular?

Des de la nostra organització sindical ho tenim clar: NO! Per tot plegat, des del SAP-FEPOL tornem a reclamar que el Departament d’Interior i a la Direcció General de la Policia accelerin l’actual licitació de vehicles de paisà i agilitzin també, els tràmits que permeten la cessió de vehicles intervinguts en investigacions policials o judicials.

Respecte aquest darrer punt, des del SAP-FEPOL reclamem a més que els vehicles intervinguts siguin d’ús exclusiu per a les unitats del cos ja que no considerem oportú, que quan s’assoleix la cessió d’un vehicle intervingut, aquest sigui utilitzat pels comanaments de l’àrea. No cal que els comandaments tinguin vehicles potents per circular. Per a segons quines investigacions o serveis, la potència dels vehicles policials sí és necessària.

El servei ordinari ha de ser la prioritat de millora amb la cessió dels vehicles intervinguts. No cal que els comandaments tinguin vehicles potents per circular. No obstant, per a segons quines investigacions o serveis, la potència dels vehicles policials sí és necessària.

Per posar un exemple de les deficiències que patim, hi ha regions policials (com la de Ponent) que dels 175 vehicles que haurien de tenir, a dia d’avui només en tenen assignats 147, dels quals molts d’ells estan avariats temporalment.


Per tot plegat, des del SAP-FEPOL reclamem novament al Departament d’Interior que busqui alternatives que posin solució provisional a la situació actual. El servei ordinari s’està veient afectat i és imprescindible posar solució a una situació que fa massa temps que dura.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-59/2023 
DATA:28 de Març de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies