METROPOLITANA BARCELONA, COMUNICATS 
El servei jurídic de la Generalitat de Catalunya segueix sense assegurar l’assistència lletrada als efectius del cos 
La nostra organització sindical ha rebut moltes queixes respecte la deficient (per no dir inexistent) assistència jurídica en casos on, efectius del cos han patit lesions en exercici de les seves funcions. Aquestes deficiències es venen denunciant des de finals de l'any 2020, malgrat des de llavors, el Departament d'Interior havia assegurat que no es produirien.  
 
Barcelona, 9 de gener del 2023.-
 
El 28 d’octubre del 2020 el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava disfuncions en el servei d’assistència jurídica que el Departament d’Interior i la Direcció General de la Policia oferien a les persones membres del cos de mossos d’esquadra que, en l’exercici de les seves funcions, havien patit lesions. Unes disfuncions que s’evidenciaven encara més quan el servei d’atenció s’havia d’assegurar en cap de setmana.

Arran de les nostres denúncies, els responsables dels serveis jurídics del Departament es comprometien a garantir l’assistència lletrada per a tots els efectius del cos. No obstant i passat el temps (més de dos anys després), des de la nostra organització sindical seguim denunciant que, les descoordinacions es segueixen produint.

I és que, només de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, SAP-FEPOL ha pogut recopilar per part dels efectius del cos, moltes queixes per la deficient (per no dir inexistent) assistència jurídica rebuda, davant la impossibilitat que la defensa dels efectius policials lesionats en acte de servei es presenti davant l’autoritat judicial.

Aquestes situacions està ocasionant que, en algunes ocasions, les indemnitzacions que haurien de percebre els efectius policials no siguin les que haurien de ser més quan, no es té en compte que l’efectiu policial (en el moment de celebrar-se el judici ràpid) segueix de baixa mèdica com a conseqüència de les lesions patides i no ha estat visitat ni tant sols, pel propi metge forense.

Pet tots els extrems esmentats, la nostra organització sindical torna a denunciar l’absoluta indefensió que pateixen els efectius del cos de mossos d’esquadra i el perjudici que la deficient assistència jurídica genera pels seus propis interessos. Com és possible que no s’atengui degudament uns efectius policials que, en l’exercici de les seves funcions, han sofert lesions? De qui és la responsabilitat d’aquesta deficient assistència?

Tal i com denunciéssim en l’escrit del 2020, la nostra organització sindical assumeix diàriament defenses jurídiques que hauria de ser assumida pel servei jurídic de la Generalitat de Catalunya. I si ho fa és, per entre d’altres motius, per la desconfiança que les persones membres del cos de mossos d’esquadra tenen respecte el servei jurídic de l’Administració.

És per això que la nostra organització tornarà a denunciar aquesta situació en la propera sessió ordinària del Consell de la Policia prevista per al proper 13 de gener. És obvi que la Generalitat de Catalunya ha de garantir l’assistència lletrada (sense excepció) de totes les seves persones treballadores i en cap cas es pot permetre que aquestes no vegin garantits els seus drets.  
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-1/2023 
DATA:9 de Gener de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies