METROPOLITANA SUD 
L'ABP d'Esplugues de Llobregat presenta deficiències que requereixen solució urgent i definitiva 
Després que un efectiu del cos patís una caiguda per les deficiències denunciades, des de la nostra organització sindical hem presentat una proposta d'actuació urgent que eviti més caigudes i doni solució als incompliments normatius observats   
 
Barcelona, 2 de febrer del 2022.-
 
En data de 25 de gener, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) realitzava visita de prevenció de riscos i salut laboral a les dependències policials d'Esplugues de Llobregat. Una visita efectuada amb un objectiu principal: verificar que la caiguda patida per un dels efectius policials d'aquesta comissaria (i la qual va generar baixa mèdica) havia estat conseqüència de les deficiències que presenten la zona de les dutxes dels vestidors masculins.

Així, els delegats de prevenció de riscos de la nostra organització sindical han pogut comprovar que la caiguda que va patir el nostre company va ser conseqüència de les deficients condicions del terra de la zona anteriorment esmentada. Més concretament s'ha pogut acreditar que els embornals del terra col·locats a la part alta del terra de la zona de les dutxes no fan correctament la seva funció d'evacuació de les aigües i menys ho poden fer, si el paviment i el pendent del mateix és deficient. 

És per això que avui, la nostra organització sindical ha registrat un escrit, instant a la Sub-direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior per tal que, de manera urgent facin les actuacions oportunes que solucionin les deficiències observades. A l'efecte, SAP-FEPOL ha traslladat a la Sub-direcció la necessitat de replantejar el terra de la zona de les dutxes dels vestuaris masculins, de manera que els embornals estiguin a la part baixa del pendent i no a la part alta, per tal que així es pugui evacuar l'aigua que surt de les dutxes. 

Així mateix, i en tant també es va observar la presència de brutícia, la nostra organització sindical ha reclamat la neteja immediata d'aquesta zona alhora que també s'ha reclamat la substitució de les mampares de les dutxes. Considerem (i així s'ha manifestat a la Sub-direcció) que aquestes deficiències no han de resoldre's de manera provisional o deficient com així s'ha fet amb anterioritat a l'escrit presentat. A l'efecte no entenem com el terra s'ha arribat a pintar en tres ocasions, quan l'acció necessària que cal fer és la d'aixecar el terra, substituir-lo per un que sigui antilliscant i col·locar els embornals a la part baixa del pendent.

Tal i com així fa sempre la nostra organització sindical, deixarem un temps prudencial per tal que se'ns doni resposta a l'escrit presentat i s'executin les millores proposades. De no fer-se així, SAP-FEPOL denunciarà davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social les deficiències observades, reservant-se el dret d'iniciar altres vies, en cas que es produeixi una nova caiguda de qualsevol altre company. 
    
NÚMERO DE COMUNICAT:E-6/2022 
DATA:2 de Febrer de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies